Tag: lelkészeink

Lelkiség, barátság, család, derű – Ablonczy Kálmán gyülekezetbemutatása

 

 

 RózsaterMedia                                             A videót készítette: Dobó Márti, Bense Dániel

Lelkészeink

Ablonczy Kálmán-

 

 

 

 

Ablonczy Kálmán

1956-ban születtem,81-ben végeztem Budapesten, két évig a Kálvin téri gyülekezetben beosztott lelkészként szolgáltam, közben a hollandiai Kampenben voltam ösztödíjas, majd 84-től a Kispest-Rózsatéri gyülekezet lelkésze vagyok. Feleségem Szamosközi Éva, 5 gyermekünk született.

 

abl_daniel

 dr. Ablonczy Dániel (1915-2010)

1915-ben született, felesége Kiss Margit volt. A Teológia Akadémia elvégzését követően 1938-ban a Külső-Üllői úton segédlelkész, majd 1944-ben esperesi rendelkezés nyomán megbízást kapott önálló gyülekezet szervezésére Kispest déli peremén. A háború után az igehirdetéseket részben házaknál, részben a Rózsa téri állami iskolában folytatta. A gyülekezet – végleges elhelyezését követően – 1947-től önálló egyházközséggé vált. Ablonczy Dániel fáradhatatlan munkájának is köszönhetően folyamatosan gyarapodott a gyülekezet. Új hagyományokat teremtettek, s a családdal való foglalkozást helyezték a középpontba. 1984-ben, a gyülekezetben eltöltött negyven éves szolgálata után vonult nyugdíjba. A több évtizedes példamutató lelkipásztori és irodalmi munkássága elismeréseképpen lett Kispest díszpolgára, és a Teológia díszdoktora. 10 gyermek édesapja.

 

ulla

Timár Gabriella Ulla

Timár Gabriella református lelkész vagyok. 23 évvel ezelőtt költöztem a családommal a Kispest Rózsatéri Gyülekezet vonzáskörzetébe, ahol aztán csak pár évet éltünk. Elköltözés után is megmaradt a kapcsolatunk a gyülekezettel, ahol időnként, -ha az valóban segítség, amit tehetek, – részt veszek az igehirdetés szolgálatában.

Intézeti lelkészi munkám mellet (Ráday Gyűjtemény Biblia Múzeuma) öröm számomra az, hogy ebben a gyülekezetben, mint gyakorló lelkész is tehetem a dolgomat. Hirdetem azt, amit én is megértek, ami Isten üzeneteként van jelen az életemben, hirdetem azt, ami mindennap kegyelem és áldás számomra is!

Lelkészek

 

     Ablonczy Kálmán

1956-ban születtem,81-ben végeztem Budapesten, két évig a Kálvin téri gyülekezetben beosztott lelkészként szolgáltam, közben a hollandiai Kampenben voltam ösztödíjas, majd 84-től a Kispest-Rózsatéri gyülekezet lelkésze vagyok. Feleségem Szamosközi Éva, 5 gyermekünk született.

 

 

     dr. Ablonczy Dániel

1915-ben született, felesége Kiss Margit volt. A Teológia Akadémia elvégzését követően 1938-ban a Külső-Üllői úton segédlelkész, majd 1944-ben esperesi rendelkezés nyomán megbízást kapott önálló gyülekezet szervezésére Kispest déli peremén. A háború után az igehirdetéseket részben házaknál, részben a Rózsa téri állami iskolában folytatta. A gyülekezet – végleges elhelyezését követően – 1947-től önálló egyházközséggé vált. Ablonczy Dániel fáradhatatlan munkájának is köszönhetően folyamatosan gyarapodott a gyülekezet. Új hagyományokat teremtettek, s a családdal való foglalkozást helyezték a középpontba. 1984-ben, a gyülekezetben eltöltött negyven éves szolgálata után vonult nyugdíjba. A több évtizedes példamutató lelkipásztori és irodalmi munkássága elismeréseképpen lett Kispest díszpolgára, és a Teológia díszdoktora. 10 gyermek édesapja.

     TímárUlla

Timár Gabriella Ulla – „MI A NEVED?”

RÓZSATÉRI IGEHIRDETÉSEK

„MI A NEVED?”

2012. november 18   Lukács 8, 26 -39 Lukács 8, 30 Nem az a történet van előttünk a mai újszövetségi igeszakaszban, amelyet első pillanatra olyan örömmel olvasunk és magyarázunk, mégis, ha három evangélista is megőrzi és leírja, akkor biztos, hogy egy ilyen – a gadarai ördöngösről szóló – történetnek is van üzenet, sőt örömhíre is. És biztosan meg is szólal a lelkünkben a válasz: hogy ne volna, de még mennyire! És azonnal eszünkbe jutnak a kézenfekvő, a hallott, a megélt történetek. Idős testvéreink biztosan sokat tudnának mondani erről, hiszen sok mindennel találkoztak a hosszú évtizedekben, de a fiatalabb generáció sem kivétel… és talán még nehezebb is nekik, mert manapság elmosódnak és összefolynak a színek… az értékek és az ingoványos talajra lépés határai. Olvasd tovább →

Prédikációk

imagesEzeken az oldalakon a Rózsatéri igehirdetések kereshetők és tölthetők le. A továbbiakban igyekszünk minden igehirdetést feltölteni és hallgathatóvá, olvashatóvá tenni. Visszamenőleg is. Folyamatosan.  Kattints a Szövegre!

 

Gondnokaink

P1110274

Főgondnok: dr. Kovács Attila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasztor lajos-jav

Missziói gondnok: Pásztor Lajos

1961-ben születtem Budapesten. Nem kaptam keresztyén nevelést, gyülekezeti közösségbe sem jártam egészen 18 éves koromig. 1979-től kezdett a szívem egyre nyitottabbá válni a Teremtő Isten felé, míg 1983-ban a kegyelmi erők segítségével átadhattam a szívem a Mindenhatónak. Felnőtt fejjel, hittel konfirmálhattam, akkor még a Pasaréti református gyülekezet tagjaként.

1988-ban házasságot kötöttünk feleségemmel, Líviával. Nem sokkal utána Kispestre költöztünk. A Rózsatéri gyülekezetet 1989-ben kerestük fel és annyira megragadott bennünket a közösség szeretete, hogy néhány évvel később Zuglóba történt költözésünk után sem hagytuk el azt.

Isten kegyelméből és a gyülekezet bizalmából 1992-től presbiter, majd 2006-tól a gyülekezet missziói gondnoka vagyok.

Három gyermekünk született. Munkahelyem a BKV Zrt. Metrónál van, mint metró-vezető. Szakképzettségem középfokú kertész.

Hálás a szívem, hogy az élő Istennek fontos az életem. Szinte felfoghatatlan, hogy milliók közül kiválasztott, elhívott és nagy türelemmel igazgatgatja az életemet. Hálából igyekszem Őt szolgálni és életemet egyre inkább az akaratához igazítani.

Egyedül Istené a dicsőség!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gondnokgenerációk. Látogatóban Füle Lajosnál gyülekezetünk előző gondnokánál

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.