SZABAD LEHETSZ – 70 év igehirdetéseiből

RÓZSATÉRI IGEHIRDETÉSEK
JUBILEUMI ÉV – KISPEST RÓZSATÉR 70 ÉVES 1944-2014

SZABAD LEHETSZ
 Elhangzott a Kispest-Rózsatéri gyülekezetben
1960 – Nagypéntek

Igehirdető: Dániel

Lk 23,33-49 / Ézs 53,2-7
A mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze.
 Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen.”

A nagypénteki történet eseményei sodró erővel peregnek a Golgota felé. Aki ott gyötrődött a getsemánei éjszakában, el kellett fogni, meg kellett rágalmazni, azután elítélni, végül kivégezni. Ennek a pörgő eseménysornak az utolsó szakaszánál tartunk. Az ítélet kész, rá van ütve a jóváhagyás pecsétje, most már csak a kivégzés, a végrehajtás van hátra. Már ott vannak a Koponyák hegyén, Jézust, az elítéltet ráhelyezik a keresztre, átszegezik, s keresztet felállítják. És tart a szenvedés addig, amíg utolsó szót nem mond, az „Elvégeztetett!”-ig. Közben szenvedések borzalma, utálat, és minden, amit elképzelni sem tudunk. Valamennyi között is a legszomorúbb: úgy hal meg, mint a gonosztevők, mint egy a gonosztevők közül! Először is azért, mert olyan halált szánnak neki, amit csak a legnagyobb bűnösöknek szoktak adni. Másodszor azért, mert külső jel is vall erről, vele együtt aznap még két gonosztevőt is keresztre feszítettek. Őt ezek között is középre állítva. Gonoszok között főhelyre! Amikor Jézusra nézünk, elkerülhetetlenül eszünkbe villan: „Utált, és az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfija, betegség ismerője…

Ablonczy Dániel

Most minden szégyen rajta van. Minden csúfság, gonoszság, vétek ott van rajta. És ebben az a félelmetes, ugyanakkor mégis vigasztaló, hogy nem csak jelképesen van így, hanem valóságosan így van! Jézus Krisztus valóban pellengérre állított gonosztevő ott. Nem önmagáért, hanem a többi gonosztevőért. Ő elítélt gonosztevő, de nem a saját vétkéért, hanem másokért. És ez azt jelenti, hogy őt azért számolták a gonosztevők közé, mert rajta, benne büntették meg a mások vétkeit is – bár tudatlanul. Az a sok hazugság, indulat, különféle gerjedelem, átkos beszéd, sokféle hamisság, rosszindulat, káröröm, mások becsületének rablása, amit az ember valaha is elkövetett, amit te és én tettünk, azok mind rajta vannak. Milyen jó lenne, ha volna hozzá szíved, legalább Nagypénteken belegondolni ennek szörnyűségébe. Sokat hazudtál? Az most ott van rajta. Önző voltál? Ott van Jézuson. Embereket félrevezettél? Most rajta veszik meg. Gúnyolódtál, hazudtál, haragudtál, másokat felingereltél? Igen, ezek mind Krisztuson vannak. Őrá nehezednek. Miattad, helyetted, érted. A csúnya szájú ember, az indulatos ember, az önző ember, az összeférhetetlen, a gyűlölködő és szeretetlen, a parázna, ott van mind, mint fő-fő gonosztevő a kereszten megfeszítve, szögekkel odaszögezve. Megostorozva és megköpdösve.

Nem szép a keresztre feszített Jézus. Nem csak a véraláfutások miatt, a töviskorona által okozott sebe miatt, a benne lévő bűneink valósága miatt. De jó lenne egyszer, legalább egyszer úgy nézni önmagadra, hogy ott látnád magadat a kereszten. Megfeszítve a nyelved miatt, a cselekedeteid miatt, a magatartásod miatt, az életed miatt. Látnád magadat vergődve az ő helyén! És fájna, de jó lenne, ha egyszer megrázna téged a kereszt! De jó lenne, ha egyszer igazán komolyan vennéd: helyettem, miattam, értem. Megcsúfolt lett és utálatos, mert engem utálnak ott és rugdosnak őbenne. Igen, fájdalmas dolog a golgotai kereszt. Legalábbis annak, aki megértette benne, hogy ő van ott a kereszten. Jézus csak őhelyette van ott. Akinek a kereszt egyszer ilyen látomássá lett, annak egyúttal a kereszt vigasztalássá is lett… Mert aki egyszer átérezte a szíve mélyén, hogy bűneinek büntetése Jézuson van, az az ember megszabadul vétkéből. Azt feloldozza Isten Lelke. Annak minden terhét feloldja, és szabaddá teszi.

Olyan jó, hogy visszanézve az ember történelme útján, annyi sok embert gyógyított meg a kereszt. És annyi sok embert oldozott fel, tett örvendezővé. Az elvállalt utálat szabaddá tette az utat azok előtt, akik hittek Jézus Krisztusban. Milyen jó lenne, ha már te is odatartozhatnál a bocsánatot nyert bűnösök közé, a felszabadítottak közé.

Ezen az estén annak az ígéretét helyezte el Isten az igehirdetésben, hogy te is szabad lehetsz! Mozdulj ki hát abból a közömbösségből, amivel a bűneid miatt telve vagy. Nagypéntek iszonyata, a kereszt fájdalma mozdítson ki! És ne hagyjon nyugodni addig, amíg el nem intézed életed terhét, Jézuson meg nem látod azt. Akkor szabad lehetsz, újjászül Isten Lelke, és te is a boldogok családjába tartozol. A gonosztevők közé számlált Krisztus ezt akarja. Ezért halt meg és ezért szenvedett. Róla ezért érdemes beszélni, még 1960-ban is. Nem emlékezésből, nem tisztességből, hanem hogy gyógyítson ma is. Ha nem gyógyíthat, akkor nem is szükséges itt lennie. Ha sebeidet nem orvosolhatja, akkor idegen vagy számára.

Jól értsük meg Jézust: sohasem akarta, hogy őt sajnáljuk, nem igényli ezt, nincs szüksége szánakozó könnyeidre, ő szeretetből tette azt, amit tett, és a szeretet sohasem sajnálni való. Isten irgalmából végezte a maga csodálatos küldetését. A golgotai kereszten szenvedő nem arra való, hogy együtt érző könnyeket fakasszon, őt ne sajnáljátok! Ő Úr Krisztus! Ül az Isten jobbja felől, eljön majd ítélni eleveneket és holtakat. Köztük majd téged is. Krisztus nem sajnálni való Krisztus. Nem is lesz már soha. A gonosztevők közé számláltatása és helyezése az én számlám és a te számlád, az ember számlája, a mi rovásunk. És mert ő elvállalta a te vétkeidet és azoknak ítéletét, amiket tettél életedben, ezzel akkor használ neked, ha a vétkeket te magad is kiveheted az életedből. Jézuson nem sajnálkozni kell, őt fel kell használni a megtérés és újjászületés ígéretére nézve. Nagypénteken nem a Jézust siratók csinálják jól a dolgukat, hanem azok, akik Jézus Krisztus nevében, az ő keresztjéért és szenvedéséért merik kérni Isten bocsánatát.

Ő még ott, a kereszten, meggörnyedten, elkínzottan is gyógyít, sőt, ott gyógyít igazán. Figyeljük csak meg, még alig szegezik fel a fára, máris imádkozik: „Bocsáss meg nékik, mert nem tudják mit cselekednek!” Azokért aggódik a szíve, akik ott a maguk bűnében csúfolódnak a kereszt tövében. Fáj értük a szíve, neki, a megfeszítettnek, neki, a csúfoltnak, ezekért a szerencsétlenekért, mert jól tudja, hogy miben vannak és mit csinálnak. Bár ők nem tudják, hogy mit tesznek. Fáj a szíve értük. Ott a kereszten végtelen szeretetével értük imádkozik. Imádkozik az emberért, értem, aki haragra gerjedek, aki kész vagyok irigykedni, aki tudok másokat gyűlölni: értem imádkozik. Aki nem hiszek Istenben, és szomorkodom és kétségbeesem a dolgaim felett, kapkodok és izgulok. Értem imádkozik, aki futok, kapkodok, könyökölök, hogy valamiről le ne maradjak, akár másokon keresztül is. Mert arra gondol, amire én nem tudtam gondolni: „Ember, még ma éjjel elkérik a lelkedet!” És amiért futottál, kié lesz? Meggyötörve és megkínzottan, ott a kereszten értem és értünk imádkozott, hogy megnyugvó és megpihent lehessen az életünk, több reménységgel, örömmel. Hogy elkerülje házunkat a szomorúság, a csüggedés, maga a bűn. Ott a kereszten szolgál Jézus. Még gonosztévő társa felé is. Feloldoz, irgalmat gyakorol, szeret. Egy latort is. Nem utálja, nem mondja, hogy ne nézz rám, bánt a tekinteted, irtózom tőled. Nem mondja neki, mint ahogy nem mondja nekem sem. Akivel találkozott, nem mondta senkinek sem, hogy irtózom tőled, mert bűnös vagy. Ne töröld belém a kezed, a szemed, vidd innen a szíved, nem kellesz nekem. Nem mondja! Ott a kereszten sem mondta, pedig ráöntötte az emberiség a maga szennyét. Isten Fia drága, szent alakjára, megfertőzte, bemocskolta, utálatossá tette, és mégsem utasít el Jézus. Ott a Golgotán egy szenvedő lator, gonosztevő megemlékezett az ő Istenéről, és visszatért, mint tékozló fiú, az Atyjához. Vágya támadt, hogy kilépjen eddigi életéből, és Isten gyermeke legyen.

A nagypénteki emlékezés értéke abban van, hogy előttünk is megnyitja a visszatérés útját. Minket is szembefordít bűneinkkel és felkészít az üdvösségre. Most is, így, és ezért emlékezzünk!

Ámen

 

 

Nincs még bejegyzés

Komment hozzáadása

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.