Hol vannak a reformátusok?

Magyarországon az első népszámlálást II. József rendeletére, 1784 és 1787 között hajtották végre. A hivatalos magyar népszámlálások sorozata 1870-ben indult, azóta 10 évenként tartunk Magyarországon népszámlálást. A vallás kérdése 1949-ig mindig szerepelt, akkor ez a sorozat megszakadt. A 2001 évi népszámlálás a nemzetközi ajánlásnak és a korábbi gyakorlatnak megfelelően az egyházhoz, felekezethez vallási közösséghez való tartozást kérdezte, és nem terjedt ki a vallás gyakorlásának vizsgálatára.

A kérdésre nem volt kötelező válaszolni, mégis az összeírtak kilenctizede, több mint 9 millió személy érdemben felelt a kérdésre. A népesség közel 55 %-a katolikusnak, míg 16 %, pontosan 1.622.796 fő reformátusnak vallotta magát. 15 % nem tartozik semmilyen felekezethez. Szűkebb pátriánkban, Budapesten, 224.169-en tartják magukat reformátusnak. A kerületenkénti megoszlás látható az ábrán.

Mit mondhatnak nekünk ezek a számok? Rögtön felvetődik a kérdés, hogy hol van ez az 1 millió 623 ezer ember? Az országban található 1200 református gyülekezet mindegyikéhez több mint 1000 embernek kellene tartoznia! Ez pedig tudjuk, hogy nincs így. Az is kitűnik, hogy a gyülekezetek helyi eloszlása nem követi ezeket az adatokat, van pl. olyan budapesti kerület, ahol 16000 reformátusra, míg másutt 2500 főre jut egy gyülekezet.

A kérdéseken túl nagy bíztatást is jelenthetnek ezek az adatok. Az, hogy a nem kötelező kérdésre ennyien mégis reformátusnak vallották magukat jelzi, hogy valamilyen szinten kötődnek egyházunkhoz, még ha nem is tartoznak gyülekezethez. Így várhatóan nyitottabbak az általunk mondott evangéliumra is.

Menjünk és keressük meg ezeket az embereket!

forrás: refpasaret.hu

Nincs még bejegyzés

Komment hozzáadása

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.