Lelkészeink

Ablonczy Kálmán-

 

 

 

 

Ablonczy Kálmán

1956-ban születtem,81-ben végeztem Budapesten, két évig a Kálvin téri gyülekezetben beosztott lelkészként szolgáltam, közben a hollandiai Kampenben voltam ösztödíjas, majd 84-től a Kispest-Rózsatéri gyülekezet lelkésze vagyok. Feleségem Szamosközi Éva, 5 gyermekünk született.

 

abl_daniel

 dr. Ablonczy Dániel (1915-2010)

1915-ben született, felesége Kiss Margit volt. A Teológia Akadémia elvégzését követően 1938-ban a Külső-Üllői úton segédlelkész, majd 1944-ben esperesi rendelkezés nyomán megbízást kapott önálló gyülekezet szervezésére Kispest déli peremén. A háború után az igehirdetéseket részben házaknál, részben a Rózsa téri állami iskolában folytatta. A gyülekezet – végleges elhelyezését követően – 1947-től önálló egyházközséggé vált. Ablonczy Dániel fáradhatatlan munkájának is köszönhetően folyamatosan gyarapodott a gyülekezet. Új hagyományokat teremtettek, s a családdal való foglalkozást helyezték a középpontba. 1984-ben, a gyülekezetben eltöltött negyven éves szolgálata után vonult nyugdíjba. A több évtizedes példamutató lelkipásztori és irodalmi munkássága elismeréseképpen lett Kispest díszpolgára, és a Teológia díszdoktora. 10 gyermek édesapja.

 

ulla

Timár Gabriella Ulla

Timár Gabriella református lelkész vagyok. 23 évvel ezelőtt költöztem a családommal a Kispest Rózsatéri Gyülekezet vonzáskörzetébe, ahol aztán csak pár évet éltünk. Elköltözés után is megmaradt a kapcsolatunk a gyülekezettel, ahol időnként, -ha az valóban segítség, amit tehetek, – részt veszek az igehirdetés szolgálatában.

Intézeti lelkészi munkám mellet (Ráday Gyűjtemény Biblia Múzeuma) öröm számomra az, hogy ebben a gyülekezetben, mint gyakorló lelkész is tehetem a dolgomat. Hirdetem azt, amit én is megértek, ami Isten üzeneteként van jelen az életemben, hirdetem azt, ami mindennap kegyelem és áldás számomra is!

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.