Kik vagyunk

Ami mindannyiunk életéből és életteréből annyira hiányzik, a szeretet, türelem, megértés, bizalom, jóindulat, reménység…,- annak forrását keressük istentiszteleteken, bibliaórákon, különféle kisebb beszélgetõ körökben: gyermekekkel, fiatalokkal, felnõtt tagjainkkal.

Hisszük, hogy e forrás: Isten szeretete!

“Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz õbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3,16.

Egyházközségünk 1944-ben alakult – alapító lelkipásztora Ablonczy Dániel -, a valamikori Rózsa téri iskola (ma Jókai Mór Ált. Iskola) biztosította számára az elsõ években az alkalmak lehetõségét.

1947-ben került a gyülekezet – ingatlanvásárlás révén – az akkori Rózsa utca (mai nevén a Jáhn Ferenc utca) 107. alá. Nevét innen nyerte, s a Rózsa téri iskola iránti hálából, s a múlt iránti tisztelet okán nem változtattuk meg nevünket, bár “Rózsa teret” sem a templomunk mellett, sem egész Kispesten nem találunk már.

Új templomépületünkkel (1994), egyházi iskolánkkal (1990), óvodánkkal (1997): a Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda Intézményével,

Simeon Rózsatéri Öregotthonnal (1994) életterünk sokszínűen kibővült, s mind a nevelésben és oktatásban, mind az idõsgondozásban és szociális felelősséghordozásban közösségünk társadalmi feladatokat is ellát.

Körülbelül 200 család: 500 fõ tartozik hozzánk, sok-sok gyermek, fiatal, pályakezdõ, felnőtt és idős élet.

Ablonczy Kálmán

 

Támogatást az alábbi számlaszámra lehet utalni:

Bank neve: OTP
Bank székhelye: Magyarország
Bankszámlaszám neve: Kispest Rózsatéri Református Egyházközség
Bankszámla száma: 11719001-20233374
BIC/SWIFT: OTPVHUHB
IBAN: HU72117190012023337400000000

 

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.