Egyházmegyei Presbiteri Csendesnap 2014. február 22-én

A Budapest-Déli és Budapest-Északi Református Egyházmegyék szervezésében, a Magyar Református Presbiteri Szövetség területi szervezeteinek együttműködésével Egyházmegyei Presbiteri Csendesnapot tartunk 2014. február 22-én szombaton. Az alkalomra szeretettel és tisztelettel hívjuk az egyházmegyék gyülekezeteinek teljes presbitériumait és lelkipásztorait.

Csendesnap egyben a Presbiteri Szövetség Bp-Dél területi szervezete a nyolc alkalomra tervezett 2014. évi presbiteri képzési programjának első alkalma, melynek témája a II. Helvét Hitvallás tanulmányozása.
Helyszín: Dunamelléki Református Egyházkerület székháza (1092 Budapest, Ráday u. 28.)

5 Mózes 4,2

Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból, hogy megtarthassátok az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.

Tervezett program:
10:00 Köszöntés és áhítat – Simonfi Sándor és Illés Dávid esperesek
10:20 II. Helvét hitvallás – egyházunk alapdokumentuma – Dr. Szabó István, ref. püspök
11:00 II. Helvét hitvallás – üzenet a mai presbiter számára – Prof. Ritoók Zsigmond, presbiter
11:30 Szünet, tea és kávé
11:50 Kiscsoportos beszélgetés
12:50 Szünet, ebéd (térítés egyénileg, perselybe, javasolt összeg 1000 forint)
13:50 – Kontrasztkiállítás, vetített képes előadás – Veres Sándor, presbiter, eh. ker. világi főjegyző
14:10 Egyházunk jövője – a gyülekezettől eltávolodott bárányok – Somogyi Péter ref. lelkész
14:40 Egyházunk jövője – mit tehet az Egyházi Jövőkép Bizottság? – Dr. Lovas András ref. lelkész
15:10 IKSZ – iskolai közösségi szolgálat – egy új missziói lehetőség – Porcsalmy László, presbiter, a Johannita Segítő Szolgálat elnöke
15:30 Plenáris beszélgetés
15: 50 Imádság, áldás
Az alkalom hitünk és bibliaismeretünk erősítése mellett közösségünk, közösségeink építését is jól szolgálhatja.
A jelentkezéseket a Bp-Déli Egyházmegye gyülekezeteiből 2014. 02. 14-ig a kérjük eljuttatni bpdelpresbiter@gmail.com címre. Lehetőség szerint ezt gyülekezetenként kérjük beküldeni, de egyéni jelentkezéseket is elfogadunk.
Testvéri szeretettel, s bízva a találkozásban és a részvételben,
a szervezők

Nincs még bejegyzés

Comments are closed

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.