Lift-Alap

Rózsatéri LIFT-ALAP

P r e s b i t é r i u m i  h a t á r o z a t

Közadakozás kérése a gyülekezet tagjai felé

 

2016 december 04.

A PRESBITÉRIUM november 27-i ülésén ismételten, s hosszan tárgyalta a lift kiépítésének lehetőségét. Többségi határozatban mondta ki, hogy a 4 szinten működő liftre feltétlenül szükség van.

A kiépítés megvalósításának első lépéseként a Presbitérium kezdeményezte, hogy árajánlatot kérjünk megfelelő kivitelezőtől. Nagy Béla mérnök presbiterünk ajánlatot kért, az meg is érkezett. Az érkező ajánlat szerint az épületünkhöz illő Schindler 3300-as lift, beépítéssel, összesen 7,5 millió Ft-ba kerülne, ezt ki kell egészítse a liftakna alkalmassá tétele, az elektromos hálózat fejlesztése, azaz összesen kb. 8,5 millió Ft lenne a költség. A cég ajánlatában szerepel, hogy a megrendelést követően, szakaszolásban, összesen 3 hónap alatt tudja a munkálatokat elvégezni.

Természetesen a lift kiépítéséhez szükséges pénzügyi forrás előteremtése a gyülekezet igazi kihívása.

Egy anonimitásban maradni akaró házaspár nemes lelkű, 1 millió Ft-os lifttámogatása okán a Presbitérium úgy határozott, hogy létrehívja a Rózsatéri Lift-Alapot, s tisztelettel és kéréssel fordul az Egyházközséghez tartozó családokhoz, ki-ki gondolja át, milyen mértékben tudna hozzájárulni támogatásához.
Gyülekezetünk erre fordítható tartalékait is figyelembe véve, a további kb. 6 millió Ft-os, közadakozásban szükséges összeget, ha 150 család felvállalná, akkor háztartásonként 40 ezer Ft adományra volna szükség. Ez minden családi költségvetését komolyan megterhelné, s bizonnyal különböző mértékben vagyunk képesek az áldozatot vállalni, de abban bízunk, hogy lesz készség és lehetőség a következő évben ennek előteremtésére.

Kiderült, pályázni is lehet a bekerülés egy részére. Az a reménységünk, hogy talán ez úton is támogatáshoz juthatunk.

Az eddig meghozott áldozat 2017. január 29-ig, 24 háztartás jóvoltából jelentős, a Heti Hirdetésekben olvasható. Köszönjük az elmúlt hét nemes felajánlásait is.

A Presbitérium és gondnokok nevében, Ablonczy Kálmán, lelkész

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.