Rózsatéri Események

Délvidéki kirándulás fotói

A Gyülekezet Délvidéki kirándulásáról vetítettképes előadás lesz november 17-dikén. Szeretettel várunk mindenkit akit érdekel.
További Délvidéki képgaléria megtekinthető az alábbi linken.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Ruhabutik keddenként délután 2-6 óra között

Az elmúlt héten Hollandiából jelentős mennyiségű használt ruha szállítmány érkezett. Egy részét a Tiszta Forrás Alapítvány számára fogjuk továbbítani, de így is bőségesen marad a BUTIK szolgálat keretei között. Újra figyelembe ajánljuk a keddi ügyeleti napokat: du. 2-6 óra között Takács Magdolna és Erzsébet vár minden érdeklődőt.

 

 

Szeretetszolgálat: szeretnénk segíteni a rászorulókat

Filippi körünk ajánlását és kérését ismét hirdetjük: tartós élelmiszerekkel szeretnénk ismét segíteni. Köszönjük, hogy már érkeztek is adományok, még két hétig lehet ebben magunkat gyakorolni, akik szívesen teszik, hozzanak magukkal kilós ill. literes csomagolású lisztet, cukrot, olajat, sajtot, kisméretű szalámit, esetleg konzervet, amit szétosztunk a rászorultak között.  

Hálaadás Vasárnapja 2013

Szeretettel köszöntjük évfordulós testvéreinket !

50.,  75., 80., 85., 100.  születésnapjukat, 

25, 50, 60 éves konfirmálásukat,

25., 40., 50., 55.  házassági évfordulójukat.

Ünneplő testvéreinkért adtunk hálát.

 

Hálaadás Napja Ünnepeltjeink 2013

 

HÁLAADÁS HETE RÓZSATÉR 2013

 

 

 

Hálaadás Hete letölthető programjai

  

HÁLAADÁS HETE 

RÓZSATÉR

2013 

 

Szeretettel köszöntjük évfordulós testvéreinket !

50.,  75., 80., 85., 100.  születésnapjukat,

25, 50, 60 éves konfirmálásukat, 25., 40., 50., 55.  házassági évfordulójukat

ünneplő testvéreinkért adunk hálát

 

Az ünnep alkalmai

Szeptember 17, kedd, este 6 ó

ÁHITAT – Heildelbergi Káté 1. kf. – Lk 17,11-19 / I. (Ablonczy K.)

VALLOMÁSOK (Bódiss Gézáné / Nagy Gábor)

Szeptember 18, szerda, este 6 ó

ÁHITAT – HK 60. kf. – Lk 17,11-19 / II.  (A.K.)

VALLOMÁSOK (Siklósi József / Kokavecz Ildikó)

Szeptember 19, csütörtök, este 6 ó

 ÁHITAT– HK 21. kf. – Lk 17,11-19 / III. (A.K.)

VALLOMÁSOK (Vass Béla és felesége / Oláh István és felesége)

Szeptember 20, péntek, este 6 ó

ÁHÍTAT –  HK 54. kf. – Lk 17,11-19 / IV. (A.K.)

VALLOMÁSOK

(Gábor Zsigmond / Nyámádi Viktória /

Bartha Józsefné, Petrilláné Bartha Enikő)

*

Szeptember 22, vasárnap, 10 óra

6 9   é v e s   a   g y ü l e k e z e t

Istentisztelet, megáldatás, úrvacsorai közösség

 

S z e r e t e t v e n d é g s é g 

Az ünnepeltek nevében is, mindenkit szeretettel várunk

egy szelet születésnapi tortára !

Hálaadás Hete letölthető programjai

Férfiak a gáton!

Örömmel emlegetjük, hogy tegnap megtarthattuk a FÉRFIAK NAPJÁT, immáron másodízben. A szinte az egész országot mozgósító árvízhelyzet miatt, bölcsen úgy döntött a szervező közösség, hogy ne Szabadságforráson töltsük a napot, hanem egy rövid, előadással egybekötött felsőgödi templomi látogatás mellett, a településen szükséges árvízvédelmi tennivalókba, szerényen férfi testvéreink is kapcsolódjanak be. Ez meg is történhetett, majd a nap végén asztalközösségben is lehettünk. Áldott, közösségépítő együttlét volt, 33-an vettek rajta részt, három nemzedék tagjai, reméljük a jövő évi folytatást.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

A Bibliai Házassággondozó Szolgálat Kispest-Rózsatéren

 
Felemelő esemény történt 2012. március 3-án, vasárnap, az Istentisztelet méltó befejezéseként. Két Kispest-Rózsatéri házaspár kapott kitüntető figyelmet azzal, hogy a Bibliai Házassággondozó Szolgálat (BHSz) képviseletében, Nemeskéri Pál (elnök) és Dr. Pálhegyi Ferenc (valamint felesége Lívia) okleveleket adott át a Király-házaspárnak (Király Leventének) és a Miklósy-házaspárnak
a 2011-2012 évben szervezett képzés sikeres elvégzéséért.
mg_1586x
mg_1583x
mg_1581x
mg_1590x
mg_1598x
mg_1601x
mg_1607x
mg_1612x
mg_1619x
NextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnailNextGen ScrollGallery thumbnail

Gyászistentisztelet – Jókai Károlyné Margit néni †99

Életének 99. évében, rövid kórházi tartózkodás után elhunyt Jókai Károlyné Margit néni.

Gyülekezetünk első nemzedékének tagja volt. Elmondhatatlan az a sok szolgálat, amelyet, míg ereje bírta, betöltött közösségünkben. Példaadó, fegyelmezett, mindig derűs, élő hitű  asszony volt. Panaszkodni nem hallottuk, ugyanakkor, akiket csak ismert, s nem keveseket a gyülekezetből, gyermekeket, ifjakat, családalapítókat, korosztályának tagjait, éjszaka és nappal, kitartóan hordozott imádságaiban. Élete korábbi szakaszában, s záró éveiben is, amikor ellátogatni a gyülekezetbe nem volt már kellő ereje, értékes kézimunkákat készített, kevesen vannak a gyülekezetben, akiket nem ajándékozott meg. Az úrasztali és szószéki terítők is az ő áldott kezének munkái. Olvasd tovább →

Ablonczy Kincső keresztelője, Beregdéda

Beregdédán jártam egy héttel ezelőtt, ott került sor Kincső unokám keresztelésére. Mellékelek egy képösszeállítást.kincsokerkol

Ablonczy Dániel 69

Ablonczy Dániel, életének 69. évében, türelemmel, fegyelmezetten viselt, hosszan tartó súlyos betegséget követően február 6-án, rövid szenvedés után elhunyt.

Rózsatéri gyülekezetünkben nőtt fel. A gyülekezetet alapító lelkész 2. szülött gyermeke volt. Feleségével néhány évvel ezelőtt Hálaadás hetünkön ünnepelték 40. házassági évfordulójukat. Példaadó, önzetlen, rendkívüli áldozatokra is kész életet élt. Rózsatéri lelki örökséggel lett tagja a tatabányai ref. gyülekezet presbitériumának, majd évtizedeken keresztül ugyanott gondnok is volt. 1994-ben, templomunk felszentelésekor megajándékozta gyülekezetünket a jelenleg is használt úrvacsorai edényekkel, ill. a karzat mellvéden található nagy értékű gobelin szőttessel.  Olvasd tovább →

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.