Hálaadás Vasárnapja

Rólunk szól – Rózsatér 70 éves

Sok vagy kevés? – címmel a Hálaadás Vasárnapjának ünnepi istentiszteletéről készült a parokia.hu portál cikke, Fekete Zsuzsa tollából, Füle Tamás fotóival. Olvassuk szeretettel – tovább a cikkre.

rozsater-

Otthonunk Rózsatér – Lelkipásztori emlékezés az elmúlt 5 évre – Kispest-Rózsatér 70 éves

Ha Isten éltet, újabb 5 esztendő elteltével, 2019-ben, talán nagyobb bátorsággal és felkészültséggel fogunk hozzá, hogy az akkor ¾ évszázadnyi idő eseményeit számba vegyük, és Isten iránti hála ezernyi érzésével megvalljuk, hogy a mi időnkben, Rózsatéren is, „csodák pedig voltak, vannak”!

Most szerényebb a célunk. Igazodunk a 6. évtizedről, s az azt követő 5 év eseményeiről szóló beszámolók módjához, a teljes 70 esztendő kis töredékét, a 2009-2014 között átélt csodákat, közösségi élményeinket, örömeinket, gondjainkat vesszük sorba. Kiegészítve most is képekkel, vallomásokkal, egyházmozgalmi életünk, néhány adatával. (Idézet Ablonczy Kálmán lelkipásztor bevezetőjéből) A füzet megtekintése

70es

Hálaadás Vasárnapja – Istentisztelet

Hálaadás Vasárnapja:  igét hirdetett Szabó István püspök. Köszöntőt mondott Kispest polgármestere. Énekkarunk is szép énekekkel készült, s az iskolai gyermekkórus a pedagógusokkal összefogva, együtt szolgáltak. Nyáry Kornél hegedűjátékával emelte az ünnep fényét. Füle Lajos volt rózsatéri missziói gondnok üdvözlő levelét olvasta fel leánya Kissné Füle Judit.

További képek megtekintése

Hálaadás Hete 2014

Hálaadás Vasárnapja 2013

Szeretettel köszöntjük évfordulós testvéreinket !

50.,  75., 80., 85., 100.  születésnapjukat, 

25, 50, 60 éves konfirmálásukat,

25., 40., 50., 55.  házassági évfordulójukat.

Ünneplő testvéreinkért adtunk hálát.

 

Hálaadás Napja Ünnepeltjeink 2013

 

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.