Kitekintés

Rólunk szól – Rózsatér 70 éves

Sok vagy kevés? – címmel a Hálaadás Vasárnapjának ünnepi istentiszteletéről készült a parokia.hu portál cikke, Fekete Zsuzsa tollából, Füle Tamás fotóival. Olvassuk szeretettel – tovább a cikkre.

rozsater-

Aki kívülről és belülről is látja az egyházat, az kétszer annyit lát

„A református lelkészgyerekek általában nem a bankárszakmában szoktak pályát befutni. Ha valakinek ez sikerül, akkor széllel szemben is gyorsabban tudott futni, mint más hátszéllel, lefelé a lejtőn” – vezeti fel pályafutása bemutatását Kovács Levente. Jelenleg a Magyar Bankszövetség főtitkára, korábban a KDB Bank vezérigazgató-helyettese volt.

Jelenleg négyszintű az egyházszervezetünk: a legfontosabb, az alapszint az egyházközség, amire a jövőben is építkeznünk kell, és erre épül három vezetői szint. Az egyházmegye, az egyházkerület és az egész egyházat összefogó zsinat. A hitvalló egyháznak azonban a mostaninál jóval egyszerűbb hierarchiában érdemes működnie. 

  • A református egyháznak is le kell követnie azokat a társadalmi, demográfiai, szociológiai folyamatokat, amelyek Magyarországon az elmúlt több mint húsz évben lezajlottak. Az emberek élettere máról a falvakból áttevődött a városokba. Ha a magyar lakosság döntő többsége a városokban él, akkor a református gyülekezetek, templomok döntő többségének is a városokban a helyük, hiszen ott vannak az emberek. Utána kell mennünk az embereknek. Meg kell alapítanunk az új városi gyülekezeteket, a közegyháznak pedig anyagilag is segítenie kell ezeket az új gyülekezeteket. Az egyházunknak az az érdeke, hogy minél hamarabb minél több erős, nagy gyülekezet jöjjön létre. Tehát nem szabad megvárni, hogy a kis közösségek erősödjenek meg önmaguktól, hanem központi segítséget kell nyújtani ezeknek az új gyülekezeteknek a templomaik, a parókiáik, az infrastruktúrájuk kiépítéséhez. Ahogy korábban említettem, a feleslegessé vált hierarchiaszint kiiktatásával forrásokat tudunk erre a célra felszabadítani.

Amikor a presbiterek megkérdeztek, hogy mit kellene csinálni gazdálkodási szempontból, akkor azt tanácsoltam, amit minden alapítványnak, jótékonysági szervezetnek is el szoktam mondani: egy évi teljes működés forrásának kell tartalékban lennie, mert akkor bármi történik velünk, bármilyen változásra van egy teljes évünk felkészülni. Amióta ezt kifejtettem a saját gyülekezetemben, komoly a törekvés arra, hogy kialakítsuk ezt a jelentős tartalékot. 

Kép_015.jpg.500x500_q85

Ne felejtsük, a teljes éves működés fedezetére van szükség, hiszen a mai gyülekezeteknek épületeik vannak, lelkészük, adott esetben több hitoktatójuk. Nagyon jó úton haladunk ebbe az irányba, egy-két éven belül meglehet ez a tartalék, miközben Budapest egyik legkisebb gyülekezetéről, a Külső-Józsefvárosiról van szó – a teljes cikk a református.hu oldalon olvasható.

Határváltozatok

A határ pontos, egyszeri és éles jelenség – olyan, mintha áttörhetetlen, megléphetetlen és végleges lenne. Végletes. Ugyanakkor a határ az a legközelebbi hely, ahonnan indulni tudsz máshova. A legnagyobb teret adja a mozdulásra, a kitérésre. Átalvető. A határ az a hely, ahol még nem döntöttél.

Úgy, ahogyan tanultuk: égtájat meghatározni, majd azt helyszínrajzon is konkrétan jelölni kérem. Nem lóghat csak úgy a levegőben – oktattak minket földméréstanból. Miután az összes napfénytől ittas méhet kisöpörtem a látómezőmből, a toll is fogni kezd: vázlatot készítek Bácskai Jánosék kertjéről. Az égtáj pedig? Legyen felfelé. Igen, az jó irány lesz. Olvasd tovább →

Dohánygyárból templom?

Bár a Biblia máig a világ legelterjedtebb könyve, Biblia Múzeum csak egy létezik hazánkban. Ez az egyetlen is két éve zárva tart felújítási munkálatok miatt. A készülő új kiállításról, terveiről a múzeumvezetőt kérdeztük, aki azt is elárulta, ha a múzeumra még várni kell is, nemsokára Bibliás Könyvesbolt nyílik a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházában.

Templommá tetted a múzeumot! – mondta egyszer egy látogató Timár Gabriella református lelkipásztornak, a Biblia Múzeum vezetőjének. Az egykori Ferencvárosi Dohánygyár épületében, a Ráday utca 28. szám alatt ma a református egyház intézményeit találjuk, többek között a dunamelléki egyházkerület székházát, a Ráday Könyvtárat és a Biblia Múzeumot. Ez utóbbi 2011 óta az átépítési munkák miatt zárva tart, hogy több mint húsz év után megújult kiállítással várja az érdeklődőket. Összeállításunkban Timár Gabriella vezet körbe minket a felújítás alatt álló múzeumban. Olvasd tovább →

Hol vannak a reformátusok?

Magyarországon az első népszámlálást II. József rendeletére, 1784 és 1787 között hajtották végre. A hivatalos magyar népszámlálások sorozata 1870-ben indult, azóta 10 évenként tartunk Magyarországon népszámlálást. A vallás kérdése 1949-ig mindig szerepelt, akkor ez a sorozat megszakadt. A 2001 évi népszámlálás a nemzetközi ajánlásnak és a korábbi gyakorlatnak megfelelően az egyházhoz, felekezethez vallási közösséghez való tartozást kérdezte, és nem terjedt ki a vallás gyakorlásának vizsgálatára.

A kérdésre nem volt kötelező válaszolni, mégis az összeírtak kilenctizede, több mint 9 millió személy érdemben felelt a kérdésre. A népesség közel 55 %-a katolikusnak, míg 16 %, pontosan 1.622.796 fő reformátusnak vallotta magát. 15 % nem tartozik semmilyen felekezethez. Szűkebb pátriánkban, Budapesten, 224.169-en tartják magukat reformátusnak. A kerületenkénti megoszlás látható az ábrán. Olvasd tovább →

Ez történt a Zsinat szerdai ülésén

A diakóniai szolgálatról, az egyházi bíráskodásról és a lelkészi szolgálatról szóló törvénnyel is foglalkozott többek között a Zsinat szerdai ülésén, de szó esett a lelkészek titoktartásáról is. Az eseményeket visszaidézheti egész nap frissített közvetítésünkből.
19:47 Bölcskei Gusztáv, a Zsinat lelkészi elnöke egy áldással zárta le a mai Zsinati ülést. A csütörtöki ülés délelőtt kilenc órakor kezdődik.

19: 44 Az MRE Lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló 2002. évi II. törvény 40. paragrafusának módosításról is döntöttek.Ez a paragrafus a lelkésznők GYES kiegészítésről szól. A módosítás 2013. január elsejétől hatályos.

19:30 Hörcsök Imre az MRE közoktatási törvényének módosításról szólt. Megindokolta, hogy miért van szükség erre. Az okok között megjelölte, hogy 2012. szeptember elsejével a közoktatást/köznevelést meghatározó jogszabályi környezet gyökeresen megváltozott. Kiemelte, hogy számos önkormányzati, állami intézményt vett át az egyház, végül azt az érvet emelte ki, hogy  az  MRE közoktatási törvénye (a továbbiakban: Rkt.) 1995-ben született, átfogó módosítására az 1998. évi I. törvénnyel és a 2005. évi II. törvénnyel került sor. A Zsinat elfogadta a Református közoktatási törvény módosításának szempontrendszerét. (tovább a református.hu-ra)

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.