Berekfürdő 2014 július 14. hétfő

2014 július 14. HÉTFŐ

Jakab 1. fejezete

PDF-ként itt olvasható

I.       EGYKOR… (Egy kis bevezetés tudomány)
II.      FOGALMAK, ÜZENETEK… (A fejezet meghatározó gondolatai)
III.     PÉLDAADÁS… (A gyülekezet első nemzedéke)
IV.     KIS LÉLEKTANI ISMERETEK… (Pszichológia alapfokon)
V.      SZTORI… (Mini történetek, elsősorban gyermekeknek)
VI.     KÉRDÉSEK… (Ajánlások a csoportoknak)
VII.    KÁLVIN EGY MONDATA… (Jakab levele magyarázatából)

Vallom, hogy sokkal gazdagabban érthető a biblia szava, ha jobban ismerjük keletkezése idejét, helyét, körülményét…

Hatalma van a SZL-nek, hogy ettől teljesen függetlenül is elevenné, üzeneterőssé tegye az igét, de nem lehet véletlen az a körülmény, amiben először megszólalt az ige…
Mai példa: lehet-e a kezdetek indíttatásai nélkül érteni, mi végre is van iskolánk és óvodánk ? Egészen másképpen értjük meg ma is ennek a küldetését, célját, ha ismerjük az alapítók és a gyülekezet valamikori lehetőségeit, mint e nélkül….
Édesapám két festménye a régi gyülekezeti házról és az új templomról ? Miért olyanok, amilyenek ?
Ha valaki tudja, hogy a ő az első gyülekezeti háznak volt a gazdája, lelkésze, felelőse, a másodiknak már nem, sokkal gazdagabban üzennek a képek színei, formái számára…

I. EGYKOR…

Az ÚSZ-ben 4 embert hívnak Jakabnak… Melyikük lehet ?
A Jn 7-ben, ill. a Mt 13 végén olvashatunk arról, hogy Jézusnak voltak testvérei. Az utóbbi szakaszban felsorolásra is kerülnek a fiútestvérek, s ezek közül az első, tehát valószínűleg legidősebb testvére volt Jakab… (továbbá József, Simon, Júdás, és nőtestvérek…).

Őt valószínűsítik a levél szerzőjének…
Nagy eseményeken ment keresztül, kiindulva onnan, hogy nem hitte Jézust Megváltónak, majd a feltámadott Jézussal találkozva egészen más hit és meggyőződés bontakozott ki benne, később a jeruzsálemi keresztyének vezetője lett, nagy tekintélyre jutott, 62-ben pedig mártírhalált halt.

Szoktunk tűnődni rajta, kinek könnyebb a hitre jutás, aki szemével is láthatta őt, sőt ismerhette gyermek és ifjúkorának eseményeit is, vagy ez éppen valamiféle óriási akadály, hogy Megváltónak hihesse őt ?
Ha láthatnánk mi is ? Segítene ?
Egyszer majd minden szem meglátja őt…
Ha majd abban a hatalomban szemlélhetjük, ami adatott neki feltámadását, mennybemenetelét követően, s emberré létele előtt, akkor az valami egészen más lesz, mint ahogyan sokan, kortársai közül hallhatták, láthatták, érinthették őt…

Kijózanító üzenet ebből a kis bevezetés tudományból: nem kerülhető ki a hit kényszere, egyedül csak az Istentől elkért és ajándékul kapott hit tudja Jézus Krisztust Megváltónak vallani!

II.  FOGALMAK, ÜZENETEK…

Csoportosuljanak aköré, ahogyan az egész levél tartalmát maga előtt tartva, J. Lamb ismert fel egy sajátos szerkezetet: tetőtől-talpig ! Fej, kéz, száj, szív, térd!

FEJ!

Sportközvetítések között, különösen is, ahol a koncentráció kiemelten fontos, hangzik el gyakorta ez a minősítés: fejben erős! Fejben együtt van. Óriási többlete van annak a sportolónak, aki nem esik áldozatul hirtelen jött indulatoknak, múlandó kudarcoknak, rosszul sikerült részeredményeknek.
Ilyen furcsán mondom J. Lamb könyvének első üzenetét kérdés formájában: Jézus követői, a keresztyén emberek fejben mennyire vannak egyben ?
Értik jól, ami történik, és ami velük történik? Látják az okát, következményét, helyén vannak, az egészben vannak a részesemények?

Józsué könyve: a 12 felderítőből kettő mennyire egyben van fejben !
Naominak, keserű, szétesett látású és gondolkodású állapotában mennyire kell a hazatérés után Ruthnak egy eltelt nap utáni beszámolója, hogy leessen a tantusz, és egyszerre csak egészen másképpen látja azt, ami vele, és az övéivel történt és történik ?

Áldozatául esünk-e e rész eseményeknek, érzéseknek, indulatoknak, vagy van uralmunk, lelki önuralmunk, fejben egyben vagyunk-e, és látjuk, hogy az egészről szóló üzenet egészen más mint a rész félreérthető üzenete ?

Másképpen birkózik meg az az ember a vele történtekkel, aki „fejben együtt van”, aki érti és elfogadja Isten dolgait, mint aki „fejetlen”, minden érzés, minden indulat, minden fájdalom „leteperi”. Róm 8,28: „Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van.” Róm 11,36 !

1.      PRÓBATÉTEL
2.      KÍSÉRTÉS
3.      IGAZSÁG

Röviden mindezekről, inkább csak a csoportokban folyó beszélgetés medreként.

1. PRÓBATÉTEL (szegénység, gyűlölet, börtön, halál, stb.)
Isten bölcsessége rendeli, megengedi vagy „ajándékozza” életünknek, tőle van

a. Állhatatosság (1,3)
Milyen nehézségekkel küzdünk, akár mi magunk, akár gyülekezetünk tagjai? (betegségek, egyedüllét, halál, gyász, szomorúság…)

b. Tökéletesség (1,4)
„teafilter” hasonlat…
Példák a gyülekezet múltjából…

c. Bölcsesség (1,5)
A próbák egyik alapvető jó eredménye: „kérje hittel…”
Kétlelkűek: strandlabda a Balaton vizén egy kis szélben…

d. Megváltozott életszemlélet (1,9-12)
Szükségben… és bővölködésben… Hogyan is ?  Pl. 73. zsoltár
Eszkatológiai szemléletmód… (a végső állapotra tekintve…)

2. KÍSÉRTÉS
A nehézségek, próbatételek következményeként is jelentkeznek, Jakab így szól róluk
Nem Istentől adatnak, inkább emberi oldalról jelentkező kétségek, vágyak, indulatok…
Nem csak Isten szeretete tud arról, hogy próbákban mire van szükségünk, hanem a Kísértő is kihasználja…
Próbát rendelő Isten és kísértés felé késztető Gonosz között alapvető különbség van

a. A halál útja (1,13-15)
A kísértés természete
A lejtő törvénye… Lk 15,11kk
Hogyan feszülhetünk szembe ezzel a folyamattal ? Ha nem azonnal érjük tetten, tudjuk-e, mennyi bajt tud támasztani ? Van már bölcsességünk, okultunk már? Gyakorlatias, megvalósítható tanácsok ?

b. Az élet útja (1,16-18)
A kísértés arra is késztethet, hogy felfelé nézzek ! (J. Bunyan)
A kívánság úti állomásai: halált nemz…
Az igazság igéje hatásának úti állomásai: újjá szül…

3. IGAZSÁG
Sokkal többre van szükség a bibliaolvasásnál, istentiszteletre járásnál, szívbe kell fogadni az igét…

a. Meghallani
„Uram, szólj, hozzám, van rá 60 másodperced…”
Odafigyelve hallani…
Írott ige, és hirdetett ige…
Istentiszteletre úgy érkezni, hogy…
A meghallás előkészületei…

b. Befogadni
A magvető (Mt13), az imádság szükséges körítése, az elmében forgatás
Foglyul ejteni a  gondolatokat – Pál
Minőségi időt adni rá !!

c. Engedni
Az engedelmesség a „hatni hagyás készsége”
Milyen esélye van annak, hogy „mást” tegyünk, mint amit tenni szoktunk?

III. PÉLDAADÁS…

LÁSZLÓ JÁNOSNÉ ETELKA (fényképpel)
Első gyermeke, siketnéma lett… Vállalt további gyermekek… Hamar özvegyült… Édesanyját temette… Mindkét lába súlyosan megsérült egy balesetben.. „Járni nem tudok, de vannak szárnyaim!”
Próbatételek – Kísértések – Igazság
Végigjárt utak, nemes harcok
(esetlegesen néhány fénykép, s egy rövid énekes hangfelvétel…)

IV. KIS LÉLEKTANI ISMERETEK…

Imprinting – bevésődés
Kálmánchey Márta : I. 39.o.
„Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be” (Jer 31,33)

V. SZTORI

Édesanyám nevelése…
Amikor büntetett, akkor is inkább adni akart nekünk valamit, s nem elvenni… Ha valami rosszat tettünk… Fogalmazás, több oldalban…
Nem esett jól, de mélyen bevésődött…
Madarassy István: TŰZECSET… (szobrászművész miképpen képes a sárgaréz alapanyagból nem csak formákat, hanem magának az anyagnak a belső színeit kimutatni, annak a pontos munkának alapján, hogy a hegesztőpisztollyal pontosan milyen hőfokot érjen el, akár 5-6,10-20 fokos különbségek mentén)

VI. KÉRDÉSEK…

Próbáljuk rövid mondatban megfogalmazni (akár leírva is), mi a próbatétel, ill. mi a kísértés?
Emlegessünk az életünkből olyan próbatételt (legfeljebb csak egyet, hogy mindenki szóhoz juthasson), amely összefonódott kísértéssel is !
Milyen gyakorlati tanácsokat tudunk mondani azoknak, akik valami nehezebb helyzetet élnek meg ?
Mit kezdünk a betegekkel, mit kezdünk a gyászban lévőkkel ? Mit kezdünk azokkal, akik látszólag okkal panaszkodnak a körülményeik miatt?
Milyen kipróbált tanácsunk lenne azokhoz, akikben nagyon erős kívánságok, vágyak vannak?
Milyen előjelű a kívánság ? Jó-e az, ha vágyakozunk ? Szükséges-e, hogy álmodozzunk?
Voltunk-e már „rövidlátók” a minket terhelő dolgok miatt, s volt-e, hogy nem láttuk a fától az erdőt?
Mit jelent az, hogy lelkileg „fejben együtt vagyok” ? Van ilyen ?

VII. KÁLVIN EGY MONDATA

„Ahogy nem imádkozunk úgy, hogy nem mondjuk ki kérésünket, úgy az imádkozást megelőzően, hinnünk kell!”
 

 

Nincs még bejegyzés

Komment hozzáadása

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.