Hónap: June, 2015

Dunajcsik Zoltánné, Kurali Ilona †83

Szomorú hírünk, hogy életének 83. évében, hosszú, türelemmel viselt betegséget, s rövid kórházi tartózkodást követően június 24-én elhunyt Dunajcsik Zoltánné Kurali Ilona testvérünk.

Dunajcsik Zoltánné, korábban elhunyt férjével együtt gyülekezetünk alkotó, szolgáló tagja volt évtizedeken keresztül. Hálával emlékezünk arra, hogy az 1980-as évek második felétől úgy kapcsolódtak gyülekezetünk közösségéhez, hogy Isten gazdagon megáldotta minden fáradozásukat közöttünk. Templomépítést segítő szolgálatuk, az országos Lepramisszióban vállalt, sok éven keresztüli hűséges helytállásuk, a kézimunka bibliakör kialakítása, és sok más odaadó szolgálatuk példaadó volt mindannyiunk számára.
Életük záró éveiben Vértesacsára költöztek. Néhány évvel ezelőtt özvegyült Ilona testvérünk, s bár sokféle betegség terhelte, a vértesacsai reformátusok között, magára maradva is
szolgált. Temetésére e héten, kedden délelőtt fél 12 órakor a ceglédi református öregtemetőben kerül sor, férje mellé helyezik örök nyugalomra. Isten élő Lelke adjon vigasztalást a megszomorodottaknak, s tegye teljessé az életéért való hálaadást gyülekezetünkben is.

Bognár Józsefné, Berghauer Erzsébet Magdolna †91

Bognár Józsefné, sz. Berghauer Erzsébet Magdolna életének 91. esztendejében június 7- én elhunyt. Szeretettel emlékezünk arra, hogy az elmúlt években hónapról hónapra használt ruhaneműt gyűjtögetve igyekezett segíteni gyülekezetünkön keresztül a rászorultaknak, ill. sok éven keresztül az ő családja adományaként tudtunk karácsonyfát állítani a templomban.
Temetésére e héten, pénteken, július 3-án, 9 órakor kerül sor a kispesti temetőben. Isten szeretete vegye körül a gyászban lévő családot.

Kispest-Rózsatér -TAHI GYÜLEKEZETI HÉT – 2015

Gyülekezeti, Tahiban sorra kerülő hetünkre ma még lehet jelentkezni. Ha valaki nem tud teljes táboridőt vállalni, egy-egy napra is el lehet jönni.

Igyekezzünk július 5-én, vasárnap délután, legkésőbb 6 órára (vacsora) megérkezni! A szobabeosztást elkészítjük, kölcsönös megegyezéssel lehet változtatni. A rendelkezésre álló délutánokban különböző programok gazdagítják a táborozást, ezzel párhuzamosan saját, családi programok is megvalósíthatók (kirándulás a Pilisben, Leányfalu – fürdő, Szentendre – kulturális értékek, stb.)

1

2

3

4

Házaskörös kirándulás május

Szeretettel küldöm az általam készült fotókat.
A kirándulástól semmilyen időjárási körülmény nem tántorította el a résztvevőket (14 fő), csak a programunk módosult. Az eredetileg tervezett programot megkíséreljük egy kora őszi időpontra tenni.

Mivel az esőzés reggel olyan volt mint a mobilhálózat, azaz országos lefedettségű, ezért szavazásra bocsátottuk, hogy mi tévők legyünk és végül a Velencei-tó környéke lett belőle.

Hajókázás a tavon, hosszú séta a korzón (egy kis kávé, lángos, palacsinta) melyek végén a helyi Református Templom utca fronti megtekintése és a helybéli lelkész oda-vissza üdvözlése (éppen akkor érkezett autóval). Visszafelé indulva, a templomhoz közel egy kedves, családiasan kicsi fagyizónál időztük, ahol a fogyasztás közben megfeledkeztem a fotózásról, ami nem csoda, hiszen csak csoki fagyiból volt 3 féle és csokis fagyiból még néhány (pl. banános-csoki, snickers-fagyi, cookies)….
Miklósy Zsolt

  • Házaskörös kirándulás május

Gyászistentisztelet – Bódiss Géza 2015 június 13

Gyászistentisztelet – 2015 június 13 – Kispest-Rózsatéri református templom

 

 

 

Búcsúvétel

Bódiss Gézától

(1930-2015)

0026

„De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet.

Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz….
Nekem olyan jó Isten közelsége…” (Zsolt 73,23-24,28)
Gyülekezés alatt a valamikori énekkar énekei hangzanak felvételről…
ÉNEKKAR énekei I.
(Jézus terád egy gondolat /Hozzád vágyik szomjas lelkem)

Fohász
Ének           357,1-4       „Jézus, én bizodalmam…”
Imádság
Igeolvasás
Igehirdetés

ÉNEKKAR énekei II.
(Tiéd örökre / Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé)
Imádság
Mi Atyánk
Hitvallás

Ének           405,1,3-5    „Minden ember csak halandó…”
Áldás

S z e r e t e t v e n d é g s é g  (gyülekezeti terem, földszint)

Olvasd tovább →

Gyászistentisztelet – Ábrahám Margit 2015 június 14

G y á s z i s t e n t i s z t e l e t

2015 június 14

Kispest-Rózsatéri Református Templom

 

 

ÁBRAHÁM MARGIT

(1968-2015)

ábrahám margit

„Segít a Lélek a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal…

Azt pedig tudjuk, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál…
Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet…el nem választhatnak  minket Isten szeretetétől…”

(Róm 8,26,28-30,38-39)

Olvasd tovább →

Steszkó Ádám és Gajdos Kinga házasságkötése 2015 06 19.

Pintér Roland keresztelője

keresztelő   Június 31-én keresztelhettük Pintér Rolandot. Isten áldása legyen az egész családon!

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.