Hónap: September, 2014

Otthonunk Rózsatér – Lelkipásztori emlékezés az elmúlt 5 évre – Kispest-Rózsatér 70 éves

Ha Isten éltet, újabb 5 esztendő elteltével, 2019-ben, talán nagyobb bátorsággal és felkészültséggel fogunk hozzá, hogy az akkor ¾ évszázadnyi idő eseményeit számba vegyük, és Isten iránti hála ezernyi érzésével megvalljuk, hogy a mi időnkben, Rózsatéren is, „csodák pedig voltak, vannak”!

Most szerényebb a célunk. Igazodunk a 6. évtizedről, s az azt követő 5 év eseményeiről szóló beszámolók módjához, a teljes 70 esztendő kis töredékét, a 2009-2014 között átélt csodákat, közösségi élményeinket, örömeinket, gondjainkat vesszük sorba. Kiegészítve most is képekkel, vallomásokkal, egyházmozgalmi életünk, néhány adatával. (Idézet Ablonczy Kálmán lelkipásztor bevezetőjéből) A füzet megtekintése

70es

Hálaadás Vasárnapja – Istentisztelet

Hálaadás Vasárnapja:  igét hirdetett Szabó István püspök. Köszöntőt mondott Kispest polgármestere. Énekkarunk is szép énekekkel készült, s az iskolai gyermekkórus a pedagógusokkal összefogva, együtt szolgáltak. Nyáry Kornél hegedűjátékával emelte az ünnep fényét. Füle Lajos volt rózsatéri missziói gondnok üdvözlő levelét olvasta fel leánya Kissné Füle Judit.

További képek megtekintése

Hálaadás Hete 2014

Bibliaórai közösség – MÁRK Evangélista, és evangéliuma

MÁRK

Evangélista, és evangéliuma

 

 

Keddenként, este 6 órától, a gyülekezet mindenki előtt nyitott, bibliaórai közösségében, magyarázatok és beszélgetések – 2014 szeptember-december – Rózsatér

*

A 4 evangélista és evangélium között a legrövidebb, legegyszerűbb nyelvezetű, a szerző Pál apostol munkatársa, Péter fogadott fia, igehirdetéseinek lejegyzője, szinte majd minden sorát szívesen építette evangéliumába Máté és Lukács evangélista…

Itt van talán legszebben, több apró részlettel gazdagítottan lejegyezve a gutaütött meggyógyítása, a gazdag ifjú magatartása, Jézus gyermekek iránti szeretete, az ötezer ember megvendégelése, a süketnéma meggyógyítása története…

*

16 fejezet, 676 vers

Egy szuszra elolvasva 1,5 órányi időt igényel. Részleteiben, szakaszaiban akár egy esztendőn keresztül is, napról napra segítséget nyújthat.
Magunkra, állapotunkra gondolva olyan ez, mint amikor egy szennyezett poharat hosszan a forrás vize alá tartunk, hogy azután, a már megtisztult edénnyel, a szomjunkat is, újra és újra oltani tudjuk!

*

„…Nem véletlen, hogy a II. századi egyházatyák szép hagyománya szerint, a Jelenések könyve 4. részéből és az Ezékiel könyve 1. részéből való négy arcot az óegyház nagyon hamar az evangélistákra alkalmazta… ahogy az oroszlán Máté evangéliumának nagyszerű összefoglalása lehet, az emberarc az, amit az óegyház a Márk evangéliumához kötött. Miért?  A teljesen Isten, teljesen emberré lett…”

(Balla Péter egyetemi tanár – Kispest-Rózsatér – 2013 november –

– „4 evangélista, 4 evangélium” – elóadások)

 

 

Ragyogtak, mint a csillagok – szeptember – Rózsatér 70 éves

Dr. Michna Ottóné,  Ágnes sorozata

Azok között, akik hetven esztendővel ezelőtt Isten színe előtt állva összefogtak, hogy Kispesten új református gyülekezet születhessen, voltak ifjak is, vének is, s mert életünk ideje véges, ezek az ifjak közben megöregedtek, vagy a náluk vénebbekkel együtt rég megérkeztek oda, ahová egy életen át igyekeztek… Azoknak, akik az ő örökükbe léptek, nemcsak szabad, hanem isteni végzés szerint is fontos rájuk emlékezni, kik , mint a csillagok… Akik azokban a vészterhes, nehéz  évtizedekben, mikor a hívek számára minden veszni látszott, szívükbe fogadták, s mindvégig őrizték az Istentől kapott világosságot. „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.” (Zsid. 13:7.) Hadd jelenjen meg itt, a Kispest Rózsatéri Gyülekezet oldalán havonta egy-egy csillag, mely e közösségben kapta, s adta fényét, mely nem kihunyt, csak azóta már nem itt, hanem odaát ragyoghat, az égiek színe előtt, együtt a többiekkel, kiknek neve Isten könyvébe van bejegyezve. És mert ennek a gyülekezetnek első pásztora mindazt, amire hálás szívvel emlékezett, azt le is írta, így az ő szavaival idézhetjük azok emlékét, hónapról hónapra, akik az utánuk következők számára példát adva, istenadta fényt hordoztak szívükben…

 Szeptember

TAKÁCS PÉTER

1912 szeptember 23. Mezőtúr – 1980 Budapest felesége:

HÓDOSI MAGDOLNA

1917 január 25 – 1990 Budapest házasság: 1938 Budapest Névtelen

akács Péter, tagja volt az akkori gyülekezeti énekkarnak. Ott ismerkedtek meg, ott kötöttek házasságot 1938- ban, és ott született 1939-ben, első gyermekük is: Péter. Nehéz, úgynevezett fogós szülés volt, megsérült az újszülött agya, de Isten őrző kegyelméből anya is, fia is, megmaradtak. Olvasd tovább →

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.