Hónap: June, 2014

Gödöllei Károly † 77

Szomorú hírünk, hogy 77 éves korában, rövid, súlyos betegség után elhunyt Gödöllei Károly. Imádkozzunk élő hitért, vigasztalásért. 

gyaszjelentes-gk01

gyaszjelentes-gk01

Férfinap Szentendre 2014-június-14 Szabadságforrás

Voltak szemináriumok, 2 órás Férfi alkalmassági vizsga, ebédért küzdő játékok, rengeteg korosztályos találkozás, esti sörözés és sütögetés. Nagyszerű, vidám, változatos Férfi Nap volt Szabadságforráson, 32 résztvevővel, 3 nemzedékesen. Köszönjük Ablonczy Áron és csapata előkészítő és bonyolító munkáját.

  • Férfiak Napja Szentendre 2014 - Kóra Károly fotója

 

  • Férfinap Szentendre 2014 Füle Tamás fotója

 

  • Férfinap Szentendre 2014 Ablonczy Kálmán fotója

Ragyogtak, mint a csillagok – június – Rózsatér 70 éves

Dr. Michna Ottóné,  Ágnes sorozata

Azok között, akik hetven esztendővel ezelőtt Isten színe előtt állva összefogtak, hogy Kispesten új református gyülekezet születhessen, voltak ifjak is, vének is, s mert életünk ideje véges, ezek az ifjak közben megöregedtek, vagy a náluk vénebbekkel együtt rég megérkeztek oda, ahová egy életen át igyekeztek… Azoknak, akik az ő örökükbe léptek, nemcsak szabad, hanem isteni végzés szerint is fontos rájuk emlékezni, kik ragyogtak, mint a csillagok… Akik azokban a vészterhes, nehéz  évtizedekben, mikor a hívek számára minden veszni látszott, szívükbe fogadták, s mindvégig őrizték az Istentől kapott világosságot. „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.” (Zsid. 13:7.) Hadd jelenjen meg itt, a Kispest Rózsatéri Gyülekezet oldalán havonta egy-egy csillag, mely e közösségben kapta, s adta fényét, mely nem kihunyt, csak azóta már nem itt, hanem odaát ragyoghat, az égiek színe előtt, együtt a többiekkel, kiknek neve Isten könyvébe van bejegyezve. És mert ennek a gyülekezetnek első pásztora mindazt, amire hálás szívvel emlékezett, azt le is írta, így az ő szavaival idézhetjük azok emlékét, hónapról hónapra, akik az utánuk következők számára példát adva, istenadta fényt hordoztak szívükben…

JÚNIUS

LÁSZLÓ GÁBOR

Csákberény 1927 június 25 – 2004 Budapest

Kispest Rózsatéri Gyülekezet gondnoka 1966-2000 között

Laszlo-gabor11-2

„Vértesaljáról, Csákvárrról mint süvölvény ifjú érkezett Kispestre. A nagybácsi, az öreg Tóth, presbiter volt a központi gyülekezetben, és ő is eljárt Simonék hétfői bibliaórájára. Valójában Gábor, a második világháború minden szerencsétlenségétől meggazdagodva (faluja többször is gazdát cserélt), ő – az Úr Isten – számunkra megérthetetlen kegyelméből – testileg épen maradva érkezett meg Kispestre, ahol a nagybátyja már “őslakos”, testvérbátyja pedig sok kínlódással élt már itt, albérletben, a Vas Gereben utcában. A kiszolgáltatottság – talán kétszer is bujkálva az előretörő és ismét visszavonuló német, orosz csapatok tüzéből bujkálva és mégis megmentve – a falusi élet akkori nyomorúságaiból, mint zsenge ifjú került fel Kispestre. Előbb a bátyjáéknál kapott otthont, majd rózsatéri ifjakkal együtt talált éppen Fejes Jánoséknál albérletet Így került Rózsatéren az ébredés kellős közepébe, a megtért ifjak társaságába, a gyülekezetbe. Olvasd tovább →

Rózsatér 70 éves – képek, beszámolók a hetven évről

Férfinap 2014. Június 14 szombat – Szentendre Szabadságforrás

RR_ferfinap_szorolap_VEG_Page_1--RR_ferfinap_szorolap_VEG_Page_2--

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.