Hónap: April, 2014

Egyszer s mindenkorra címmel – Ablonczy Dániel könyve

Ablonczy Dániel 2010-ben, 95 esztendősen, a Szentlélek munkájára bízta, hogy a földi életből, mennyei életre igazgassa, az ő érte is könyörgő Jézus Krisztus kegyelmére hagyva magát. Írói hagyatékában hangsúlyosak az ótestamentumi prófétai iratok magyarázatai (Jób, Zsoltárok, Jeremiás, Dániel, Hóseás, Ámós, Mikeás, Zakariás), amelyekkel tekintélyt szerzett.

Az ótestamentumi teológiai kutatás, a bibliai héber nyelv megértésének szenvedélyes képviselője volt. Megjelentek történeti írásai saját család- és gyülekezet-történeti áttekintéssel, a Bethánia CE Szövetség aktív munkatársainak gyülekezetbe építése hasznának megmutatásával, de vannak lelkigondozói kötetei (Heidelbergi Káté magyarázat, Családkönyv, Szenvedők lelkigondozása, Közösség, Evangélizáció, Fiatalok házasságra felkészítése) és a 90-es években megírta a Stuttgarti Evangéliumi Rádió számára a teljes újtestamentumi magyarázatot is, amely elhangzott a rádió adásaiban.

ablonczy daniel-egyszer-s-mindenkorra-borító

Ebből kiadásban eddig megjelent a Máté Evangéliuma, Apostolok Cselekedetei, Jelenések könyve, és ennek az újtestamentumi anyagnak a része ez a kötet is: a Zsidókhoz írt levél magyarázata.

Szerkesztette: Ablonczy Zsolt ny. lelkipásztor

A könyv a Zsidókhoz írt levél írásmagyarázata, kapható a Kispest-Rózsatéri templom könyvárudájában.

Aki kívülről és belülről is látja az egyházat, az kétszer annyit lát

„A református lelkészgyerekek általában nem a bankárszakmában szoktak pályát befutni. Ha valakinek ez sikerül, akkor széllel szemben is gyorsabban tudott futni, mint más hátszéllel, lefelé a lejtőn” – vezeti fel pályafutása bemutatását Kovács Levente. Jelenleg a Magyar Bankszövetség főtitkára, korábban a KDB Bank vezérigazgató-helyettese volt.

Jelenleg négyszintű az egyházszervezetünk: a legfontosabb, az alapszint az egyházközség, amire a jövőben is építkeznünk kell, és erre épül három vezetői szint. Az egyházmegye, az egyházkerület és az egész egyházat összefogó zsinat. A hitvalló egyháznak azonban a mostaninál jóval egyszerűbb hierarchiában érdemes működnie. 

  • A református egyháznak is le kell követnie azokat a társadalmi, demográfiai, szociológiai folyamatokat, amelyek Magyarországon az elmúlt több mint húsz évben lezajlottak. Az emberek élettere máról a falvakból áttevődött a városokba. Ha a magyar lakosság döntő többsége a városokban él, akkor a református gyülekezetek, templomok döntő többségének is a városokban a helyük, hiszen ott vannak az emberek. Utána kell mennünk az embereknek. Meg kell alapítanunk az új városi gyülekezeteket, a közegyháznak pedig anyagilag is segítenie kell ezeket az új gyülekezeteket. Az egyházunknak az az érdeke, hogy minél hamarabb minél több erős, nagy gyülekezet jöjjön létre. Tehát nem szabad megvárni, hogy a kis közösségek erősödjenek meg önmaguktól, hanem központi segítséget kell nyújtani ezeknek az új gyülekezeteknek a templomaik, a parókiáik, az infrastruktúrájuk kiépítéséhez. Ahogy korábban említettem, a feleslegessé vált hierarchiaszint kiiktatásával forrásokat tudunk erre a célra felszabadítani.

Amikor a presbiterek megkérdeztek, hogy mit kellene csinálni gazdálkodási szempontból, akkor azt tanácsoltam, amit minden alapítványnak, jótékonysági szervezetnek is el szoktam mondani: egy évi teljes működés forrásának kell tartalékban lennie, mert akkor bármi történik velünk, bármilyen változásra van egy teljes évünk felkészülni. Amióta ezt kifejtettem a saját gyülekezetemben, komoly a törekvés arra, hogy kialakítsuk ezt a jelentős tartalékot. 

Kép_015.jpg.500x500_q85

Ne felejtsük, a teljes éves működés fedezetére van szükség, hiszen a mai gyülekezeteknek épületeik vannak, lelkészük, adott esetben több hitoktatójuk. Nagyon jó úton haladunk ebbe az irányba, egy-két éven belül meglehet ez a tartalék, miközben Budapest egyik legkisebb gyülekezetéről, a Külső-Józsefvárosiról van szó – a teljes cikk a református.hu oldalon olvasható.

Mátraháza 2014

Ismét egy áldott hétvégében lehetett része a gyülekezetnek.

Lehet csemegézni a képekből:

https://www.facebook.com/Tschoerloe/media_set?set=a.751642171542312.1073741829.100000896074735&type=1

 

Kispest Simeon Rózsatéri Idősotthon várja leendő lakóit!!

Kicsi, családias Simeon Otthonunk Kispest kertvárosi részén található, a Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezet temploma mellett, kétszintes, tetőtérbeépítéses, kertes házban. Jelentkezés és információ Huszár Márta intézményvezetőnél: 06 1 347 0595, 06 1 282 43 89 telefonszámokon

182351_395617270570963_479520064_n

Napi 3x étkezés (ebből egy meleg étel), 24 órás gondozói szolgálat és mosás

Mindössze 15 Lakó számára van hely, így a „családias” fogalom mindennapi élet-valóságot jelent: nagycsaládi létformát…
Otthonunkban az Ellátottak egyszemélyes szobákban kerülnek elhelyezésre; a szobákat üresen kapják, saját megszokott bútoraikkal rendezhetik be, saját igényeiknek és a gondozási szükségleteknek megfelelően. Ötletekkel, javaslatokkal természetesen segítünk ebben.
A szobákban mosdó van; fürdő, WC emeletenként, a folyosókon található.
A földszinten közös étkező, az első emeleten társalgó és egy napfényes terasz áll rendelkezésre a szabadidő kellemesebb eltöltéséhez.
A kicsi létszám lehetővé teszi a személyre szabott gondozást.
A gondozás és ellátás keretei között egyik fő célkitűzésünk, hogy Öregotthonunk OTTHONként működjék, ne intézményként.
Ennek érdekében igyekszünk hangolódni a Lakók saját életritmusához, úgy alakítani a napi rutint, hogy lehetőség szerint az egyéni igények és szükségletek teret kaphassanak benne.

Otthonunk a Kispest Rózsatéri Református Gyülekezet életterében működik.
Lehetőség van a templomi programokon való részvételre vagy azok televízión keresztüli követésére.
Hetente bibliaóra nyújt teret a lelki épülésre, ha és akinek erre igénye van.

Otthonunk ellátási körébe tartozik: napi 3x étkezés (ebből egy meleg étel), 24 órás gondozói szolgálat és mosás.

Jelenleg a beköltözés feltétele a mindenkori intézményi térítési díj összegének havi befizetése: Ez ebben az évben 103.950 Ft / hó

Ennek törvényes számítási módja:
– Magas nyugdíj esetén a nyugdíj 80% -a
– Alacsony nyugdíj esetén a nyugdíj 80% + ADOMÁNYAz intézményi térítési díj az intézmény éves költségvetése alapján számítódik, ezért változhat.

A változás összege néhány ezer forintot jelenthet; a jelenlegi összeg három éve változatlan.

További információkat az alábbi telefonszámokon tudunk adni:
06-1/ 347-05-95
06-1/ 282-43-89

Huszár Márta
intézményvezető

Ragyogtak, mint a csillagok – április– Rózsatér 70 éves

 Dr. Michna Ottóné,  Ágnes sorozata

 

Azok között, akik hetven esztendővel ezelőtt Isten színe előtt állva összefogtak, hogy Kispesten új református  születhessen, voltak ifjak is, vének is, s mert életünk ideje véges, ezek az ifjak közben megöregedtek, vagy a náluk vénebbekkel együtt rég megérkeztek oda, ahová egy életen át igyekeztek…
Azoknak, akik az ő örökükbe léptek, nemcsak szabad, hanem isteni végzés szerint is fontos rájuk emlékezni, kik ragyogtak, mint a csillagok… Akik azokban a vészterhes, nehéz  évtizedekben, mikor a hívek számára minden veszni látszott, szívükbe fogadták, s mindvégig őrizték az Istentől kapott világosságot. „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.” (Zsid. 13:7.)
Hadd jelenjen meg itt, a  Rózsatéri Gyülekezet oldalán havonta egy-egy csillag, mely e közösségben kapta, s adta fényét, mely nem kihunyt, csak azóta már nem itt, hanem odaát ragyoghat, az égiek színe előtt, együtt a többiekkel, kiknek neve Isten könyvébe van bejegyezve. És mert ennek a gyülekezetnek első pásztora mindazt, amire hálás szívvel emlékezett, azt le is írta, így az ő szavaival idézhetjük azok emlékét, hónapról hónapra, akik az utánuk következők számára példát adva, istenadta fényt hordoztak szívükben…

 Április

 ZELE JUDIT

Zele Judit: 1930 március 26. Balkány – 1996 május 2. Vásárosnamény

Füle Lajos: 1925 április 16. Cegléd

Füle Lajosné Zele Judit2

Zele Judit, amikor a gyülekezetbe került

Zele Judit nem áprilisban született, hanem márciusban, s május hónapban távozott közülünk. A két évszám között, alig egy hónap híján, 66 év van, s ez az alig egy hónap épphogy április, mely hónapban élete párja, Füle Lajos született, ki itt van még köztünk, igaz, nem a kispesti gyülekezetben, hanem távolra szakadt lánya közelében, Vásárosnaményban él. De ők egykor Isten ajándékaképpen, szétválaszthatatlan egységben voltak fénylő csillagai Rózsatérnek.

Ablonczy Dániel így emlékezik:
„Kettejük közül először Lajos került 1949-ben kapcsolatba a gyülekezettel, mikor a CE képviseletében, egy számomra emlékezetes Zákeus-szolgálattal bekapcsolódott ifjúsági munkánkba. S mert Isten szeretete Zele Juditot magának foglalta le miután elvégezte a tanítóképzőt, Szikszai Béni tanácsára 1949 szeptemberétől kezdve, a Rózsa téri gyülekezet szolgálatába állt. Ők és hűséges szolgálatuk egyúttal annak biztató jelei voltak, hogy ahol Isten elkezdette a gyülekezetben a jó dolgot, el is végzi azt Olvasd tovább →

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.