Hónap: January, 2014

Válogatások az internet református oldalaiból

Rózsatér:

Portálok:

Református Egyházkerületek:

Gyülekezetek:

Református Oktatási intézmények:

Református Blogok:

Print újságok linkjei:

Szociális portálok:

Ifjúsági portálok:

Református Médiablogok:

Határontúli Református Gyülekezetek:

Egyéb linkek:

Református Konferencia Központok

Más egyházkerületek ajánlatai:

Hálaadó istentisztelet – Rózsatéri házasok nagytalálkozója – Rózsatér 70

Hosszantartó alapos szervezés után januárban elkezdődött gyülekezetünk  jubileumi ünnepségsorozata. Ennek keretén belül havonta rendszeresen, egy-egy kiemelkedő eseménnyel ünnepeljük a gyülekezet 70 évvel ezelőtti alapítását.  Januári programunk a Rózsatéri házasok nagytalálkozója volt. Ezen a  január 19-dikei vasárnapon a hálaadó istentisztelet igehirdetője Fodorné, Ablonczy Margit volt. Az istentisztelet utáni kötetlen beszélgetés vendége Kis István és felesége Füle Judit voltak. Örömteli vallomásoknak lehettünk fültanúi. Rózsatéri indulásuk, emlékeik, személyes vallomásuk felidézte a rózsatéri “gyökereket”. – tovább a képgalériába.

házas1 Olvasd tovább →

Hol a helyem? – Rózsatér 70 éves

Ablonczy Dániel: Hol a helyem?

Ablonczy Dániel: Hol a helyem?

„A keresztyén közösség olyan közösség, amely Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban áll fenn. Se több, se kevesebb nem lehet ennél. A keresztyén közösség – egy röpke egyszeri találkozástól, a sokéves, mindennapos együttlétig – csak ebben áll. Csakis Krisztus által, csak Krisztusban tartozunk egymáshoz.”

D. Bonhoeff er egyértelmű, világos, egyszerű, felidézett szavai csak aláhúzzák és megerősítik azokat a hasonlóképpen fogalmazott, a Szentírásból merítkező gondolatokat, amelyeket e kezünkben tartott kötet tartalmaz. Olykor-olykor már azt gondolnánk, túl egyszerűek, egyértelműek. Bonyolultság, szabadelvűség, tolerancia, másság, a mai idők elfogadott és igenelt, s egyebekben nagyon labilis igazságtartalmú kifejezései, az egyszerűség és egyértelműség irányában haladni bátor szellemi-lelki vállalkozás. A már korábbi írásokra is jellemző, igen tiszteletreméltó bibliaismeret, és személyes, mély hit teszi a szerzőt, Ablonczy Dánielt rendíthetetlenné ezen az úton, s úgy teszi a dolgát, hirdeti igazságát, hogy abban alig-alig befolyásolhatja bármi napjai világából. A legfőbb igazolás mindig a kipróbáltság.

Üzenetek és élhetőség, hirdetett tételek és átélt élmények
ha egybecsengenek, hathatós igazsággá teszik, amit itt találunk. A szerző 1944-84 között alapította és gondozta lelkészként a Kispest-Rózsatéri Református Gyülekezetet. Hogy e négy évtizednyi időben a felelős szolgálat betöltése tekintetében mi lebeghetett a szeme előtt, aligha kétséges, ha olvassuk e rövid tanulmány sorait: „…A közösséghez tartozás tehát elsősorban Jézus Krisztushoz tartozást jelent. A közösség lelki természetű, tehát az összetartozás meghatározói is lelkiek. Az összetartozás alapja mindenekelőtt Isten hűsége.  Olvasd tovább →

Timár Gabriella Ulla – Fenntartásainkat tarthatatlanná tévő szeretet…

RÓZSATÉRI IGEHIRDETÉSEK

FENNTARTÁSAINKAT TARTHATATLANNÁ TÉVŐ SZERETET…

2014. január 12 Máté 7, 1-5 Máté 7, 1 Talán sokan vagyunk úgy, mint én magam is, hogy ottfelejtődtem gondolataimban az Atyai házban, ahol otthon szorgalmasan dolgozott a nagyobbik fiú és közben az Atya örömére megérkezett a kisebbik is, a tékozló, a mindent elherdáló fiú és az Atya boldogan ölelte magához. Egy héttel ezelőtt gondolkodhattunk erről a történetről, de úgy, hogy közben a mi életünk, a mi rózsatéri életünk is előtérbe került. Olvasd tovább →

Berekfürdő 2014 – Gyülekezeti táborozás – Rózsatér 70 éves

Berekfürdő1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rózsatér 70 – Jubileumi programfüzet

“Otthonunk Rózsatér” – jubileumi programfüzet – a gyülekezet megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendezendő 2014-es eseményekről

 

 

 

 

 

 

 

Ragyogtak, mint a csillagok – január – Rózsatér 70 éves

 Dr. Michna Ottóné, Ablonczy Ágnes sorozata

Azok között, akik hetven esztendővel ezelőtt Isten színe előtt állva összefogtak, hogy Kispesten új református gyülekezet születhessen, voltak ifjak is, vének is, s mert életünk ideje véges, ezek az ifjak közben megöregedtek, vagy a náluk vénebbekkel együtt rég megérkeztek oda, ahová egy életen át igyekeztek…
 Azoknak, akik az ő örökükbe léptek, nemcsak szabad, hanem isteni végzés szerint is fontos rájuk emlékezni, kik ragyogtak, mint a csillagok… Akik azokban a vészterhes, nehéz  évtizedekben, mikor a hívek számára minden veszni látszott, szívükbe fogadták, s mindvégig őrizték az Istentől kapott világosságot. „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.” (Zsid. 13:7.)
 Hadd jelenjen meg itt, a Kispest Rózsatéri Gyülekezet oldalán havonta egy-egy csillag, mely e közösségben kapta, s adta fényét, mely nem kihunyt, csak azóta már nem itt, hanem odaát ragyoghat, az égiek színe előtt, együtt a többiekkel, kiknek neve Isten könyvébe van bejegyezve. És mert ennek a gyülekezetnek első pásztora mindazt, amire hálás szívvel emlékezett, azt le is írta, így az ő szavaival idézhetjük azok emlékét, hónapról hónapra, akik az utánuk következők számára példát adva, istenadta fényt hordoztak szívükben…

 

 Január

ABLONCZY DÁNIEL
1915 január 18 – 2010 december 3.

Édesapja, ki szintén Dániel volt, 1914-ben, az első világháború kezdetekor kapott behívót, s alig pár hónappal később, már csak halálának híre érkezett meg húszesztendős, várandós feleségéhez, ki többé nem ment férjhez, hiába kérték, egyedül nevelte fel egyetlen fiát. Mi adott neki ehhez erőt? Istenhez való ragaszkodása, övéinek szeretete, és egy üzenet a párjától, ki halálos ágyán, utolsó órájában, szeretett feleségét és születendő gyermekét, Istenre bízta. Úgy, mint akinek van a Láthatatlan.

danika Kedves Feleségem!

Ha az Úr Isten így végezte el, legyen meg az Ő akarata, amint már többször is írtam, nyugodj bele az Ő végzésébe, hogy és mint lesz, az a jövő titka, úgy igazítsd a sorsod, ahogy jobbnak látod, csak annak a kis árvának viseld gondját kedves feleségem.

 Rakjad az Úrra a te terhedet, Ő megvigasztal tégedet.

 Azt a kis árvát neveld Isten félelmében. Erős lélek legyen benned. Nem kell mindent szívre venned, minden csekélységért ne sírj, nagy búban is magaddal bírj. Csak imádkozzál és megsegít az Isten.

 Isten áldjon meg mindnyájatokat, hű férjed áldást kér rátok                

1914 október        Danyi

Olvasd tovább →

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.