Dátum: 2013. February 10.

Ablonczy Dániel 69

Ablonczy Dániel, életének 69. évében, türelemmel, fegyelmezetten viselt, hosszan tartó súlyos betegséget követően február 6-án, rövid szenvedés után elhunyt.

Rózsatéri gyülekezetünkben nőtt fel. A gyülekezetet alapító lelkész 2. szülött gyermeke volt. Feleségével néhány évvel ezelőtt Hálaadás hetünkön ünnepelték 40. házassági évfordulójukat. Példaadó, önzetlen, rendkívüli áldozatokra is kész életet élt. Rózsatéri lelki örökséggel lett tagja a tatabányai ref. gyülekezet presbitériumának, majd évtizedeken keresztül ugyanott gondnok is volt. 1994-ben, templomunk felszentelésekor megajándékozta gyülekezetünket a jelenleg is használt úrvacsorai edényekkel, ill. a karzat mellvéden található nagy értékű gobelin szőttessel.  Olvasd tovább →

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.