Tag: presbiterek

Aki kívülről és belülről is látja az egyházat, az kétszer annyit lát

„A református lelkészgyerekek általában nem a bankárszakmában szoktak pályát befutni. Ha valakinek ez sikerül, akkor széllel szemben is gyorsabban tudott futni, mint más hátszéllel, lefelé a lejtőn” – vezeti fel pályafutása bemutatását Kovács Levente. Jelenleg a Magyar Bankszövetség főtitkára, korábban a KDB Bank vezérigazgató-helyettese volt.

Jelenleg négyszintű az egyházszervezetünk: a legfontosabb, az alapszint az egyházközség, amire a jövőben is építkeznünk kell, és erre épül három vezetői szint. Az egyházmegye, az egyházkerület és az egész egyházat összefogó zsinat. A hitvalló egyháznak azonban a mostaninál jóval egyszerűbb hierarchiában érdemes működnie. 

  • A református egyháznak is le kell követnie azokat a társadalmi, demográfiai, szociológiai folyamatokat, amelyek Magyarországon az elmúlt több mint húsz évben lezajlottak. Az emberek élettere máról a falvakból áttevődött a városokba. Ha a magyar lakosság döntő többsége a városokban él, akkor a református gyülekezetek, templomok döntő többségének is a városokban a helyük, hiszen ott vannak az emberek. Utána kell mennünk az embereknek. Meg kell alapítanunk az új városi gyülekezeteket, a közegyháznak pedig anyagilag is segítenie kell ezeket az új gyülekezeteket. Az egyházunknak az az érdeke, hogy minél hamarabb minél több erős, nagy gyülekezet jöjjön létre. Tehát nem szabad megvárni, hogy a kis közösségek erősödjenek meg önmaguktól, hanem központi segítséget kell nyújtani ezeknek az új gyülekezeteknek a templomaik, a parókiáik, az infrastruktúrájuk kiépítéséhez. Ahogy korábban említettem, a feleslegessé vált hierarchiaszint kiiktatásával forrásokat tudunk erre a célra felszabadítani.

Amikor a presbiterek megkérdeztek, hogy mit kellene csinálni gazdálkodási szempontból, akkor azt tanácsoltam, amit minden alapítványnak, jótékonysági szervezetnek is el szoktam mondani: egy évi teljes működés forrásának kell tartalékban lennie, mert akkor bármi történik velünk, bármilyen változásra van egy teljes évünk felkészülni. Amióta ezt kifejtettem a saját gyülekezetemben, komoly a törekvés arra, hogy kialakítsuk ezt a jelentős tartalékot. 

Kép_015.jpg.500x500_q85

Ne felejtsük, a teljes éves működés fedezetére van szükség, hiszen a mai gyülekezeteknek épületeik vannak, lelkészük, adott esetben több hitoktatójuk. Nagyon jó úton haladunk ebbe az irányba, egy-két éven belül meglehet ez a tartalék, miközben Budapest egyik legkisebb gyülekezetéről, a Külső-Józsefvárosiról van szó – a teljes cikk a református.hu oldalon olvasható.

Jubileumi presbiteri csendesnap

A komoly szervezési és előkészületi feladatokkal járó jubileumi presbiteri csendesnapot Kovács Attila és Pásztor Lajos gondnokaink hűséggel  szervezték, sokunk örömére és épülésére.

Hat vallomást hallhattunk, amelyek átfogták az egész 70 esztendőt. Nem voltunk kevesen, többen “Nagy öregjeink” közül megtisztelték jelenlétükkel az ünnepet.

prkepek2

A megszólalók:

Presbiteri jubileumi csendesdélután 1.

Presbiteri jubileumi csendesdélután 2.

Protected: Kispest-Rózsatér presbitérium 2012-2018

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Kispest-Rózsatéri Presbitérium

Alakuló presbiteri gyűlés: Piliscsaba 2012 február

Alakuló presbiteri gyűlés: Piliscsaba 2012 február

Naptar13Bt--_Page_1 Naptar13Bt--_Page_2 Naptar13Bt--_Page_3

Presbiteri hétvége Piliscsabán 2013. február 2-3.

Az újjáválasztott presbitériummal az előző évben is tartottunk február elején presbiteri közösségi hétvégét, hivatalos gyűléssel egybekötve. Erre idén is sor kerül, presbiter testvérek figyelmébe ajánljuk: február 2-3-án, szombat délelőttől vasárnap kora délutánig Piliscsabán leszünk. Szombat délelőtt vendéget is fogadunk: Nagy Péter budafoki lelkész a gyülekezet és a presbitérium kapcsolatáról tart előadást. Aki nem tud részt venni rajza, jelezze hivatalosan kimentési kérelmét. Meghívót, mellékletekkel a következő vasárnap vehetnek kézbe presbitereink.

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.