Tag: iskola

Karácsony Sándor Iskolánk igazgatója jubilált

Nagy Gábor igazgatónk, a Karácsony Sándor Iskolánk igazgatója jubilál: pedagógiai munkálkodása egyidős az iskola életével, s már 23 esztendeje felelős vezetője!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Egy tartalmas, nagyszerű gálaműsor keretében, frissen alapított tantestületi-fenntartói díjat vehetett át.

Gratulálunk!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Válogatások az internet református oldalaiból

Rózsatér:

Portálok:

Református Egyházkerületek:

Gyülekezetek:

Református Oktatási intézmények:

Református Blogok:

Print újságok linkjei:

Szociális portálok:

Ifjúsági portálok:

Református Médiablogok:

Határontúli Református Gyülekezetek:

Egyéb linkek:

Református Konferencia Központok

Más egyházkerületek ajánlatai:

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda

A XIX. kerület Kispest kertvárosi részén működő, esztétikusan berendezett, az óvodai nevelést segítő eszközökkel felszerelt óvodánk, két vegyes csoportban 48 gyermek befogadására alkalmas. Négy óvodapedagógus és két dajka látja el a gyermekek gondozását, nevelését.

Református óvodaként életünk egészét áthatja a keresztyén nevelés. E szerint neveljük a ránk bízott gyermekeket családias, szeretetteljes légkörben. Örömmel figyeljük, amint Csillag és Bárányka csoportunk vegyes életkorú kis közösségében megvalósul, hogy a gyámolításra szoruló, csetlő-botló apróságokból egyre önállóbb, később kisebb társaikat segítő „nagy óvodások” válnak.

Karacsony-Sandor_ovoda_400-logos 

Gyermekeink nagy része iskolánkban kezdi meg az 1. osztályt, így többen vannak, akik 3 éves koruktól 14 éves korukig intézményünkben, keresztyén légkörben, keresztyén szellemiségben nevelkedhetnek.

Nálunk az óvoda, az ennek egyenes folytatását jelentő iskola és a gyülekezet élete összefonódik. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink kötődjenek a templomhoz, a gyülekezethez. Jelen vagyunk gyülekezetünkben és szeretettel fogadnak bennünket (pl.: intézményi-ünnepi istentiszteleteken). Örömmel várják a családi, illetve ünnepi istentiszteleteken bemutatott szolgálatainkat. A gyermekek szívesen szolgálnak az idősek között is.

L1010104-600x430

Óvodánkban a hitéleti nevelés elsősorban a lelkészünk által tartott hét-kezdő áhítatokon, a bibliai történetek feldolgozása során és az óvodapedagógusok által tartott napi áhítatokon történik; de a keresztyén értékeket hangsúlyozó munkatársak arra törekednek, hogy az egész napot, minden tevékenységet, kezdeményezést áthasson a keresztyén szellemiség.

 tovább

A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda története

Az iskolánkat két rózsatéri fiatal: Jacsev Jordánka és Soós Katalin álmondta meg de a megvalósítás több  személy nevéhez fűződik. Ez azok közé az esetek közé tartozik, ahol az egyéni kezdeményezés és a társadalmi igény találkozik. Intézményünk elődje a Karácsony Sándor Iskola 1990 szeptemberében indult egy osztállyal, egy 24 négyzetméteres bérelt teremben 14 tanulóval, egy főállású és egy félállású pedagógussal, alapítványi fenntartással.

Az indítás nehézségei sem riasztották el a szülőket és megkezdhettük a növekedést, fejlődést.

A mostoha körülmények után 1991 februárjában átköltöztünk egy volt pártházba, ahol egy évig maradhattunk. 1991 decemberében közölték velünk, hogy a pártházat eladták az OTP – nek, és a következő félévet egy háromtermes óvodában kell elkezdenünk. Onnan 1993 nyarán költöztünk át jelenlegi helyünkre, mely egy olyan épület volt, ami eredetileg bölcsődének épült, majd óvodát és később iskolát alakítottak ki belőle. Ez az ingatlan Kispest kertvárosban helyezkedik el, régi családiházas övezetben, egy zsákutca végén. Kispest önkormányzata elismerte a működésünket, és nem mint konkurenciára tekintett ránk, hanem mint a kerület egy színfoltjára. Segítőkészségüket többek között az is alátámasztja, hogy jelenlegi székhelyünket bérleti díj nélkül bocsátották rendelkezésünkre.

1994-től a növekvő tanulólétszám, majd a 6 osztályos struktúra 8 osztályosra történő átalakítása miatt, szinte folyamatosan építkeztünk, bővítettük az épületeket, aminek eredményeként 8 osztály infrastrukturális hátterét biztosító épületegyüttest alakítottunk ki, mely eleget tesz a jelenlegi törvényekben foglalt előírásoknak. A beruházás értéke meghaladta a 140 millió Ft-ot. Ezt, mint a mi mennyei Atyánk újabb csodájának fogtuk fel, melyért rendkívül hálásak vagyunk.

A szülők nagy része azért íratta hozzánk gyermekeit, mert „más” iskolát szeretett volna, mint a többi. Ezzel szemben egyre több jelzés érkezett arra vonatkozólag, hogy vállaljuk föl a keresztyén szellemiségen belül a református arculatot. 1993-ban megértek a körülmények az átalakulásra. Új nevünk Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola lett.

Természetszerűleg az iskola életét egyre jobban meghatározta a fenntartó, a Kispest – Rózsatéri Református Egyházközség, és így fokozatosan alakultunk át gyülekezeti iskolává. Tanulóink azonban csak kisebb részben jöttek a saját gyülekezetünkből, nagyobbrészt a kerületből és a környező református és katolikus gyülekezetekből érkeztek. Abban az időben csak két református általános iskola működött egész Budapesten, így vonzáskörzetünk is igen nagy volt. Később a nevünket a törvényi előírások miatt Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskolára kellett módosítani.

Már régebb óta foglalkoztunk a gondolattal, hogy egy óvodával kellene bővülni, és a szülők is jelezték ezt az igényüket. Istennek hála, 1997 szeptemberében az óvoda elindulhatott egy vegyes csoporttal templomunk földszintjén 20 óvodásnak adva helyet. 1998 márciusáig a következő évre az óvodai csoportban felszabaduló 3 helyre 17 gyermek jelentkezett. Ez megerősített bennünket abban a tervünkben, hogy amint lehetőség adódik, még egy óvodai csoportot kell elindítanunk. Hála Istennek 2009. szeptember 1-től ez is lehetségessé vált, hiszen újabb pénzforrások megnyílásának köszönhetően (szülői adományok, a fenntartó gyülekezetünk, az alapítványunk, ill.  a XIX. kerületi Önkormányzat támogatásai, valamint a gazdagréti református gyülekezetek és a Halacska Református Óvoda kölcsönei) felépült az iskolával szomszédos telken az új óvoda, ahova – most már két vegyes csoportra bővülve – az óvodai tagintézményünk átköltözhetett.

Óvodánk sajátos program szerint működik, amelyben az alapprogramban foglaltak kiegészülnek a keresztyén értékek hangsúlyozásával.

A hozzánk járó gyermekek családi és szociális helyzete rendkívül változó. Közel tíz százalékuk csonkacsaládból származik, de magas a három, vagy többgyermekes családba tartozó tanulók és óvodások száma is. Mindkét csoport legnagyobb része szegény, és szociális segítséget igényelne. Megfigyelhető tendencia az is, hogy –valószínűleg a mai élet ritmusa, a fokozott stressz, az egészségkárosító hatások miatt egyre több gyermek küzd részképesség zavarral, ill. egyre többen lesznek sajátos nevelési igényű tanulók. Mindez fokozott odafigyelést követel az iskola vezetésétől és a pedagógusoktól. Mivel nem szerettük volna kizárni ezeket a gyermekeket az iskolánkból, ezért 2008 szeptemberétől bevezettük az integrált nevelést. (Természetesen igyekszünk a felvett tanulók tekintetében az egészséges egyensúlyt megőrizni. )

Sajnos az anyagi segítségre igen szerény lehetőségeink vannak, de az intézményünket támogató Karácsony Sándor Iskola Alapítvány forrásait kihasználva igyekszünk támogatást nyújtani a rászorult családoknak.

A szülők a korábbi felmérések szerint elsősorban a keresztyén szellemiség és a családias légkör miatt íratták be hozzánk a gyermekeiket, de mindig szem előtt tartottuk azt is, hogy tanulóinkat felkészítsük a sikeres középiskolai felvételikre, és ezzel összhangban a tehetséggondozást is kiemelten kezeljük. A középiskolai beiskolázások tapasztalatai azt mutatják, hogy végzős diákjainkat felveszik a képességüknek leginkább megfelelő intézményekbe.

Az eddigi tapasztalataink, azt mutatják, hogy ebben a komoly erkölcsi válsággal küzdő világban nagy szükség van a szilárd keresztyén értékrendet közvetítő, nyugodt, szeretetteljes hátteret biztosító intézményekre, így ha meg tudunk maradni azon az ösvényen, melyet a mi mennyei Atyánk nekünk mutat, akkor az intézményünk tovább tud működni, és az Ő segítségével tovább végezhetjük nevelői és missziói tevékenységünket óvodánkban és iskolánkban. tovább

Iskolánk

ksAz iskolánkat két rózsatéri fiatal: Jacsev Jordánka és Soós Katalin álmondta meg de a megvalósítás több  személy nevéhez fűződik. Ez azok közé az esetek közé tartozik, ahol az egyéni kezdeményezés és a társadalmi igény találkozik. Intézményünk elődje a Karácsony Sándor Iskola 1990 szeptemberében indult egy osztállyal, egy 24 négyzetméteres bérelt teremben 14 tanulóval, egy főállású és egy félállású pedagógussal, alapítványi fenntartással.

Az indítás nehézségei sem riasztották el a szülőket és megkezdhettük a növekedést, fejlődést.

A mostoha körülmények után 1991 februárjában átköltöztünk egy volt pártházba, ahol egy évig maradhattunk. 1991 decemberében közölték velünk, hogy a pártházat eladták az OTP – nek, és a következő félévet egy háromtermes óvodában kell elkezdenünk. Onnan 1993 nyarán költöztünk át jelenlegi helyünkre, mely egy olyan épület volt, ami eredetileg bölcsődének épült, majd óvodát és később iskolát alakítottak ki belőle. Ez az ingatlan Kispest kertvárosban helyezkedik el, régi családiházas övezetben, egy zsákutca végén. Kispest önkormányzata elismerte a működésünket, és nem mint konkurenciára tekintett ránk, hanem mint a kerület egy színfoltjára. Segítőkészségüket többek között az is alátámasztja, hogy jelenlegi székhelyünket bérleti díj nélkül bocsátották rendelkezésünkre.

1994-től a növekvő tanulólétszám, majd a 6 osztályos struktúra 8 osztályosra történő átalakítása miatt, szinte folyamatosan építkeztünk, bővítettük az épületeket, aminek eredményeként 8 osztály infrastrukturális hátterét biztosító épületegyüttest alakítottunk ki, mely eleget tesz a jelenlegi törvényekben foglalt előírásoknak. A beruházás értéke meghaladta a 140 millió Ft-ot. Ezt, mint a mi mennyei Atyánk újabb csodájának fogtuk fel, melyért rendkívül hálásak vagyunk.

A szülők nagy része azért íratta hozzánk gyermekeit, mert „más” iskolát szeretett volna, mint a többi. Ezzel szemben egyre több jelzés érkezett arra vonatkozólag, hogy vállaljuk föl a keresztyén szellemiségen belül a református arculatot. 1993-ban megértek a körülmények az átalakulásra. Új nevünk Karácsony Sándor Rózsatéri Református Iskola lett.

Természetszerűleg az iskola életét egyre jobban meghatározta a fenntartó, a Kispest – Rózsatéri Református Egyházközség, és így fokozatosan alakultunk át gyülekezeti iskolává. Tanulóink azonban csak kisebb részben jöttek a saját gyülekezetünkből, nagyobbrészt a kerületből és a környező református és katolikus gyülekezetekből érkeztek. Abban az időben csak két református általános iskola működött egész Budapesten, így vonzáskörzetünk is igen nagy volt. Később a nevünket a törvényi előírások miatt Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskolára kellett módosítani.

Már régebb óta foglalkoztunk a gondolattal, hogy egy óvodával kellene bővülni, és a szülők is jelezték ezt az igényüket. Istennek hála, 1997 szeptemberében az óvoda elindulhatott egy vegyes csoporttal templomunk földszintjén 20 óvodásnak adva helyet. 1998 márciusáig a következő évre az óvodai csoportban felszabaduló 3 helyre 17 gyermek jelentkezett. Ez megerősített bennünket abban a tervünkben, hogy amint lehetőség adódik, még egy óvodai csoportot kell elindítanunk. Hála Istennek 2009. szeptember 1-től ez is lehetségessé vált, hiszen újabb pénzforrások megnyílásának köszönhetően (szülői adományok, a fenntartó gyülekezetünk, az alapítványunk, ill.  a XIX. kerületi Önkormányzat támogatásai, valamint a gazdagréti református gyülekezetek és a Halacska Református Óvoda kölcsönei) felépült az iskolával szomszédos telken az új óvoda, ahova – most már két vegyes csoportra bővülve – az óvodai tagintézményünk átköltözhetett.

Óvodánk sajátos program szerint működik, amelyben az alapprogramban foglaltak kiegészülnek a keresztyén értékek hangsúlyozásával.

A hozzánk járó gyermekek családi és szociális helyzete rendkívül változó. Közel tíz százalékuk csonkacsaládból származik, de magas a három, vagy többgyermekes családba tartozó tanulók és óvodások száma is. Mindkét csoport legnagyobb része szegény, és szociális segítséget igényelne. Megfigyelhető tendencia az is, hogy –valószínűleg a mai élet ritmusa, a fokozott stressz, az egészségkárosító hatások miatt egyre több gyermek küzd részképesség zavarral, ill. egyre többen lesznek sajátos nevelési igényű tanulók. Mindez fokozott odafigyelést követel az iskola vezetésétől és a pedagógusoktól. Mivel nem szerettük volna kizárni ezeket a gyermekeket az iskolánkból, ezért 2008 szeptemberétől bevezettük az integrált nevelést. (Természetesen igyekszünk a felvett tanulók tekintetében az egészséges egyensúlyt megőrizni. )

Sajnos az anyagi segítségre igen szerény lehetőségeink vannak, de az intézményünket támogató Karácsony Sándor Iskola Alapítvány forrásait kihasználva igyekszünk támogatást nyújtani a rászorult családoknak.

A szülők a korábbi felmérések szerint elsősorban a keresztyén szellemiség és a családias légkör miatt íratták be hozzánk a gyermekeiket, de mindig szem előtt tartottuk azt is, hogy tanulóinkat felkészítsük a sikeres középiskolai felvételikre, és ezzel összhangban a tehetséggondozást is kiemelten kezeljük. A középiskolai beiskolázások tapasztalatai azt mutatják, hogy végzős diákjainkat felveszik a képességüknek leginkább megfelelő intézményekbe.

Az eddigi tapasztalataink, azt mutatják, hogy ebben a komoly erkölcsi válsággal küzdő világban nagy szükség van a szilárd keresztyén értékrendet közvetítő, nyugodt, szeretetteljes hátteret biztosító intézményekre, így ha meg tudunk maradni azon az ösvényen, melyet a mi mennyei Atyánk nekünk mutat, akkor az intézményünk tovább tud működni, és az Ő segítségével tovább végezhetjük nevelői és missziói tevékenységünket óvodánkban és iskolánkban. tovább

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.