Hirdetések – 2013 12 25

Elkezdődnek az ÉNEKKAR próbái. Várjuk a szolgáló közösség régi tagjait, s velük együtt mindazokat, akik szívesen bekapcsolódnának a körbe. Karvezetőnk Bartháné Ábrahám Katalin.

Holnap este 6 órára, presbitériumunk közösségi alkalmára, a Gájusz körre szeretettel várjuk presbitereinket.

Keddi bibliaóráinkon új sorozat kezdődik. Hóseás próféta könyve kerül elénk,

A szeretet előbb-utóbb reménnyé lesz” címmel. A rövid bevezető magyarázatokat beszélgetések követik. Várjuk az érdeklődőket.

Házas körök találkozásai:

Nagy Béla és felesége Eszter vezette kör e héten, 10-én, szombaton du. 5 órakor Oláh Istvánék otthonában találkozik.

Miklóssy zsolt és felesége Judit vezette kör 11-én, vasárnap délután 4 órától Mező Lászlóék otthonában tartja októberi alkalmát.

Csehi Gábor és felesége Viktória vezette kör két hét múlva, 18-án, itt Rózsatéren asztalközösség mellett, déltől tartja alkalmát. Ez utóbbi kör az alkalmuk alatt gyermekmegőrzésben segítő ifjút, vagy felnőttet is keres.

A következő vasárnap, 11-én, a de. alkalmunk családi istentisztelet lesz, gyermekinkkel együtt veszünk részt az alkalom elején, majd kisebb és nagyobb gyermekeinkkel a folytatásban összevontan, külön együttlétet is tartunk.

Nyugat-Magyarországi buszos kirándulásunkra jelentkezetteknek október 11-én, a de-i istentisztelet után általános tájékoztatót tartunk, a tervezett programot tartalmazó lapot kiosztjuk. A pillanatnyilag érvényes jelentkezési listát kitettük.

Örömhírünk: másodízben hirdetjük, hogy Komjáthy Dénes evangélikus ifjú jegyezte jövendőbeli társául Ablonczy Judit református hajadont. Házasságkötésük megáldására október 17-én, szombaton du. 3 órakor kerül sor Rózsatéri templomunkban. Sok szeretettel hívják, várják a gyülekezet minden kedves tagját. Isten áldja a fiatalokat, az ünnep előkészületeit.

 

Nincs még bejegyzés

Comments are closed

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.