A Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda

A XIX. kerület Kispest kertvárosi részén működő, esztétikusan berendezett, az óvodai nevelést segítő eszközökkel felszerelt óvodánk, két vegyes csoportban 48 gyermek befogadására alkalmas. Négy óvodapedagógus és két dajka látja el a gyermekek gondozását, nevelését.

Református óvodaként életünk egészét áthatja a keresztyén nevelés. E szerint neveljük a ránk bízott gyermekeket családias, szeretetteljes légkörben. Örömmel figyeljük, amint Csillag és Bárányka csoportunk vegyes életkorú kis közösségében megvalósul, hogy a gyámolításra szoruló, csetlő-botló apróságokból egyre önállóbb, később kisebb társaikat segítő „nagy óvodások” válnak.

Karacsony-Sandor_ovoda_400-logos 

Gyermekeink nagy része iskolánkban kezdi meg az 1. osztályt, így többen vannak, akik 3 éves koruktól 14 éves korukig intézményünkben, keresztyén légkörben, keresztyén szellemiségben nevelkedhetnek.

Nálunk az , az ennek egyenes folytatását jelentő és a gyülekezet élete összefonódik. Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink kötődjenek a templomhoz, a gyülekezethez. Jelen vagyunk gyülekezetünkben és szeretettel fogadnak bennünket (pl.: intézményi-ünnepi istentiszteleteken). Örömmel várják a családi, illetve ünnepi istentiszteleteken bemutatott szolgálatainkat. A gyermekek szívesen szolgálnak az idősek között is.

L1010104-600x430

Óvodánkban a hitéleti nevelés elsősorban a lelkészünk által tartott hét-kezdő áhítatokon, a bibliai történetek feldolgozása során és az óvodapedagógusok által tartott napi áhítatokon történik; de a keresztyén értékeket hangsúlyozó munkatársak arra törekednek, hogy az egész napot, minden tevékenységet, kezdeményezést áthasson a keresztyén szellemiség.

 tovább

Nincs még bejegyzés

Komment hozzáadása

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.