Budapest-Déli Egyházmegye Kórustalálkozója

Ebben az évben gyülekezetünk lesz a Budapest-Déli egyházmegye kórustalálkozójának a házigazdája, advent első vasárnapján, december 1-jén. Énekkarunk is készül, mindenki figyelmébe ajánljuk.

Lévita Kör

Missziói Kör

A missziói kör november 23-án, szombaton de. 9-12 óra között beszéli át a következő éves rendet.

Tanulmányi Hét – negyedik előadás: előadó dr. Balla Péter professzor

Tanulmányi Hét – második előadás: előadó dr. Balla Péter professzor

Tanulmányi Hét – első előadás: előadó dr. Balla Péter professzor

Megtiszteli gyülekezetünket a Károli Gáspár Református Egyetemünk rektora, dr. Balla Péter professzor, 4 estéből álló előadássorozattal november 26-29 között. A 4 evangélium ill. a 4 evangélista kerül előtérbe. Kiemelten ajánljuk a gyülekezet figyelmébe. Ehhez is kötődő esemény: presbitereinknek hirdetjük, hogy november 29-én, pénteken, az előadást követően, este fél 8 órától vacsorás, asztalközösséges találkozása lesz iskolánkban pedagógusainknak és presbitereinknek.

Nikodémus kör – vendég: Petrőczi Éva egyetemi tanár

Előre hirdetjük: november 18-án, hétfőn este Nikodémus körünknek vendége lesz: Petrőczi Éva egyetemi tanár és kedves férje érkezik hozzánk, többek között egy új kötet bemutatására is sor kerül.

Hálaadás hete alkalmai

 

HÁLAADÁS HETE 

RÓZSATÉR

2013 

 

Szeretettel köszöntjük évfordulós testvéreinket !

50.,  75., 80., 85., 100.  születésnapjukat,

25, 50, 60 éves konfirmálásukat, 25., 40., 50., 55.  házassági évfordulójukat

ünneplő testvéreinkért adunk hálát

 

Az ünnep alkalmai

Szeptember 17, kedd, este 6 ó

ÁHITAT – Heildelbergi Káté 1. kf. – Lk 17,11-19 / I. (Ablonczy K.)

VALLOMÁSOK (Bódiss Gézáné / Nagy Gábor)

Szeptember 18, szerda, este 6 ó

ÁHITAT – HK 60. kf. – Lk 17,11-19 / II.  (A.K.)

VALLOMÁSOK (Siklósi József / Kokavecz Ildikó)

Szeptember 19, csütörtök, este 6 ó

 ÁHITAT– HK 21. kf. – Lk 17,11-19 / III. (A.K.)

VALLOMÁSOK (Vass Béla és felesége / Oláh István és felesége)

Szeptember 20, péntek, este 6 ó

ÁHÍTAT –  HK 54. kf. – Lk 17,11-19 / IV. (A.K.)

VALLOMÁSOK

(Gábor Zsigmond / Nyámádi Viktória /

Bartha Józsefné, Petrilláné Bartha Enikő)

*

Szeptember 22, vasárnap, 10 óra

6 9   é v e s   a   g y ü l e k e z e t

Istentisztelet, megáldatás, úrvacsorai közösség

 

S z e r e t e t v e n d é g s é g 

Az ünnepeltek nevében is, mindenkit szeretettel várunk

egy szelet születésnapi tortára !

 

 

Presbiteri gyűlés

Presbiteri gyűlés

Presbiteri gyűlés

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.