Halottaink

Kovács Gyula †83

Szomorú hírünk: Életének 83. évében, rövid betegséget követően elhunyt Kovács Gyula  testvérünk. Amíg állapota bírta, feleségével együtt látogatta istentiszteleteinket. A gyülekezet első  nemzedékéhez tartozó édesapja, Péntek Bálint gondnok mellett teljesített presbiteri szolgálatot.  Temetésére ezen a héten, csütörtökön 12 órakor a szomszédos Jézus szíve r.k. templomban kerül sor.  Isten élő Lelke legyen a gyászban lévőkkel.

Kuti Illésné Marika †100

Életének 100. esztendejében, november14-én elhunyt Kuti Illésné Marika néni. Hosszú időt ajándékozott neki az élő Isten, itt az Öregotthonban is, kibontotta hitét, megnyitotta előtte az evangélium titkát, és erős hittel készülődött a neki is megígért és elkészített örökkévaló országba. Kedves, egyszerű, szinte mindenkor derűs, imádkozó életéért hálát adunk. Temetéséről később tudunk tájékoztatást adni. Isten szeretete legyen Idősotthonunkkal, a munkatársakkal.

Vikár Zoltán nyugdíjas lelkész † 81

Vikár Zoltán nyugdíjas lelkész, életének 81.évében, türelemmel és erős hittel hordozott rövid, súlyos betegséget követően október 21-én elhunyt. Temetése november 22-én, pénteken de. fél 11 órakor a Rákoskeresztúri Újköztemetőben lesz. Személyében édesapját gyászolja Vikár Hedvig, ill. a nagyapát, unokái, a Gerei gyermekek. Isten szeretete, vigasztaló ereje vegye körül a gyászban lévőket. Imádkozzunk értük.

Kohut István † 82

Szomorú hírünk: Kohut István életének 82. évében, hosszú betegséget követően október 12-én hunyt el. Közvetlen szomszédságában élt Karácsony Sándor iskolánknak, jó kapcsolatot tudtunk vele és feleségével kialakítani. Temetésére november 7-én, de. ¾ 10 órakor kerül sor a Rákoskeresztúri Újköztemető szóróparcellájában.

Czakó Enikő † 49

Gyászban van a Czakó család. Életének 49. évében, hosszan tartó súlyos betegséget követően október 9-én hunyt el Czakó Enikő. Gyermeke Karácsony Sándor iskolánk tanulója volt a korábbi években. Temetése november 6-án, szerdán fél 1 órakor lesz Pestszentlőrincen, az Árpád házi szent Margit r. k. templomban.

Bedő Károlyné Ida † 76

Életének 76. évében, hosszú, súlyos betegséget követően elhunyt Bedő Károlyné Ida. Férjével együtt néhány éve csatlakoztak gyülekezetünk közösségéhez, s lettek hűséges istentisztelet látogatók. A temetésre ezen a héten csütörtökön délután 1 órakor kerül sor a kispesti öregtemetőben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oláh István †99

Szomorú hírünket említjük.

Oláh István presbiterünk édesapja, idősebb Oláh István, hosszú, Istent hatalmában megtartott életút után, életének 99. évében, csendesen megpihenve elhunyt. A gyászban lévő presbiter családot, minden kedves hozzátartozót hordozzuk imádságban. Az elmúlt héten, szerdán reggel a kispesti temetőben búcsúztunk tőle. Isten élő Lelke legyen támasza a családnak. 

Verpeléti Antalné, sz. Czelder Zsuzsanna †88

Rózsatéri gyülekezetünk első nemzedékéhez tartozó kedves testvérünk, Verpeléti Antalné, sz. Czelder Zsuzsanna, életének 88. esztendejében, mint a gyászjelentésben olvassuk, hazatért megváltó Urához. A búcsúvételi istentiszteletre ezen a héten, pénteken, du. fél 2 órakor kerül sor a kispesti temetőben. Elhunyt testvérünket az elmúlt években, testi erőtlenségek hordozása miatt már nem láthattuk a gyülekezetben, de sok évtizeden keresztül, gyermekeivel együtt itt élt velünk, hűséges tagja volt a közösségnek, s amíg tehette szeretettel szolgált is közöttünk.

TEMETÉS

2013 augusztus 30 – Kispest

VERPELÉTI ANTALNÉ, sz. CZELDER ZSUZSANNA (1925-2013, 88 év)

 

Énekek

        Ravatalozóban

„Életem Jézus egyedül te töltsd be…”
„Egyetlen forrása minden kegynek…” (család és akik velük szívesen énekelnek…)
„Jézus, vezesd gyermeked…”

        Sírnál

„Hadd menjek Istenem…”
„Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád…”
„Egyedüli reményem…”


Textus: Zsoltárok 73,23-28

„Elnémul egyszer énekem, / A húr elpattan, jő az éj, / De, ó gyönyör, a mennybe fenn, / Majd lelkem új életre kél /…
Majd szétomol e porhüvely, / Mikor vagy hol, még nem tudom, / De vár a mennybe már a hely, / Mert készen tartja Jézusom /…
Majd tán egy csöndes estenen, / Hallom az édes szózatot: / Pihenni térhetsz gyermekem, / És Jézusod megláthatod /…
Addig csak várok csöndesen, / Mécsembe öntök új olajt, / S ha ajtót nyit az Úr nekem, / Lelkem ujjongva száll be rajt./…
S szólok: ez Jézus tette mind, / Ingyen kegyelme üdvözít, / S szólok ezt Jézus tette mind, / Ingyen kegyelme üdvözít.”
 

Verpeléti Antalné, Czelder Zsuzsannától, földi életútjától búcsúzó kedves család, gyülekezet!

A Szentírásból olvasott versek után, amely bizonnyal sokszor ott volt Zsuzsa néni szeme előtt, egy olyan éneknek a sorait idéztem, amelyet ő maga is jól ismert, s énekelt szívvel, lélekkel, hittel.

Ige és ének. Szentlélektől ihletett, személyes vallomásban gazdag bibliai bizonyság, és ráfelelő, megérintett szívvel adott válasz énekes versekben. Hiteles, tartalmas és szép összetartozásban. Ige és ének.

Zsuzsa néni életútjának – mondhatjuk – igazi nagy tartóoszlopai. E kettőnek az erősségei vitték és hordozták, születéstől testi elmúlásig, át az egész életúton, minden örömben és minden bánatban, minden magaslaton és minden mélységben

88 évet tarthatott az az fizikai életút, amely Isten örök végzése szerint már születése előtt is ott volt Isten titokzatos szívében, a mennyek világában, s amelyet úgy vigyázott, úgy támogatott és úgy terhelt meg sokoldalúan, égi bölcsességgel az Örökkévaló Isten, hogy annak nem lehetett más a lezáródást követő sorsalakulása, mint Isten dicsőséges országa.

Amiképpen a meghatározó dolgok az életünkben nem tőlünk vannak, s mennyi minden felől valóban nem mi döntünk, hasonlóképpen annak vigyázása is, amit Isten szeretete eleve elhatározott, ez sem rajtunk múlik. Olvasd tovább →

Sápi Gézáné, sz. Véder Julianna †86

Életének 86. évében, rövid, súlyos állapotot követően hunyt el augusztus 6-án, id. Sápi Gézáné, sz. Véder Julianna testvérünk. Temetésére ugyancsak az elmúlt héten, pénteken délben, a kispesti temetőben került sor. Egyik kedves unokája, Róbert, néhány évvel ezelőtt fejezte be tanulmányait iskolánkban.

Szántó László Zoltánné, sz. Harcsa Mária †69

Szántó László Zoltánné, sz. Harcsa Mária, hosszú súlyos betegséget követően, életének 69. évében augusztus 8-án elhunyt. Temetésére az elmúlt héten, csütörtökön került sor, a IX. ker.-i Haller u-i r.k. templomban, annak urnatemetőjében. A gyászoló nagycsalád tagjai között két unoka, KS iskolánk növendéke.

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.