Ablonczy Kálmán

Otthonunk Rózsatér – Lelkipásztori emlékezés az elmúlt 5 évre – Kispest-Rózsatér 70 éves

Ha Isten éltet, újabb 5 esztendő elteltével, 2019-ben, talán nagyobb bátorsággal és felkészültséggel fogunk hozzá, hogy az akkor ¾ évszázadnyi idő eseményeit számba vegyük, és Isten iránti hála ezernyi érzésével megvalljuk, hogy a mi időnkben, Rózsatéren is, „csodák pedig voltak, vannak”!

Most szerényebb a célunk. Igazodunk a 6. évtizedről, s az azt követő 5 év eseményeiről szóló beszámolók módjához, a teljes 70 esztendő kis töredékét, a 2009-2014 között átélt csodákat, közösségi élményeinket, örömeinket, gondjainkat vesszük sorba. Kiegészítve most is képekkel, vallomásokkal, egyházmozgalmi életünk, néhány adatával. (Idézet Ablonczy Kálmán lelkipásztor bevezetőjéből) A füzet megtekintése

70es

Jubileumi énekes istentisztelet 2014 május 18 – Rózsatér 70 éves

Énekes istentisztelet

 

 

 

 

 

 

Ablonczy Kálmán – A kakas pedig megszólalt

RÓZSATÉRI
IGEHIRDETÉSEK

A KAKAS PEDIG MEGSZÓLALT

2013. augusztus. 18

Péter tagadásának története a Márk Evangéliumából.

kakas_pedig_megszolalt_ak_2013_08

Ablonczy Kálmán – KÜLDETÉSBEN ?! II. rész

RÓZSATÉRI 
IGEHIRDETÉSEK

KÜLDETÉSBEN ?!  II.

2012. december 9.

Énekek: 312,1/479,1-4/301,1/397,1/397,3-4

Lectio: Lk 10,1-20/Textus: Lk 10,17-20

Két héttel ezelőtt ugyanennek a bibliai szakasznak alapján, az igehirdetés, többek között, ezekkel a kérdésekkel kezdődött:

Van-e mély meggyőződésünk, van-e bizonyosságunk, hogy mássá lehetne a magyar nép, ha megnyílna a szíve-lelke az evangélium előtt? Van-e hitünk, hogy ha felkerekednénk, és engedelmes tanítvánnyá válnánk mi is, akkor ma éppen úgy végbemennének azok a csodák amelyek egykor történtek? Nem kopott-e meg bennünk ez a hit?

Nem úgy van-e, hogy viszonylagos hűséggel gyakoroljuk magunkat abban, hogy igehallgató közösség legyünk, de missziói küldetésre fejünket adni hajlandók vagyunk-e?

S van-e látásunk arra nézve, hogy beteg a népünk lelke, hogy zavarodott, nyugtalan, békétlen életet él a népünk? Olvasd tovább →

Ablonczy Kálmán – KÜLDETÉSBEN ?! I. rész

RÓZSATÉRI 
IGEHIRDETÉSEK

KÜLDETÉSBEN ?!  I.

2012 november 25

Énekek:105,1/ 478,1-6/105,3/395,1/395,2-3

Lectio:Lk 10,1-20/Textus:Lk 10,1 

Nem kevésszer hallunk, olvasunk arról, milyen állapotban van ma a magyar lélek…

Nem kell sokat keresnünk a minősítést: fáradt, reményt vesztett, csüggedt, indulatos, agresszív, frusztrált, nyugtalan, depressziós. Melyikkel, hányszor találkoztunk az elmúlt héten? S melyiket, hányszor éltük meg magunk, talán észrevétlenül, s beteg lelkünkkel? Ha végiglapozzuk a napilapok, internetes hírújságok egyikét-másikát, s tesszük napról napra, ha le tudunk ülni a Híradó mellé, hogy meghallgassuk a friss híreket, ömlik mindenhonnan, elkeserítően, a rosszhír áradat. Ha ketten leülünk beszélgetni, nem azt mondjuk-e el, s nem arra figyelünk-e éberen, milyen rosszat, fájdalmasat, elkeserítőt tudunk mondani egymásnak ? Olvasd tovább →

Ablonczy Kálmán – Lévita

RÓZSATÉRI
IGEHIRDETÉSEK

LÉVITA

 2012.  november 18

Énekek: 105,1 / 478,1-6 / 105,3 / 395,1 / 395,2-3

Lectio: Lk 10,1-20

Textus:Lk 10,1

Nem kevésszer hallunk, olvasunk arról, milyen állapotban van ma a magyar lélek…

Nem kell sokat keresünk a minősítést: fáradt, reményt vesztett, csüggedt, indulatos, agresszív, frusztrált, nyugtalan, depressziós. Melyikkel, hányszor találkoztunk az elmúlt héten? S melyiket, hányszor éltük meg magunk, talán észrevétlenül, s beteg lelkünkkel? Ha végiglapozzuk a napilapok, internetes hírújságok egyikét-másikát, s tesszük napról napra, ha le tudunk ülni a Híradó mellé, hogy meghallgassuk a friss híreket, ömlik mindenhonnan, elkeserítően, a rosszhír áradat. Ha ketten leülünk beszélgetni, nem azt mondjuk-e el, s nem arra figyelünk éberen, milyen rosszat, fájdalmasat, elkeserítőt tudunk mondani egymásnak ? Olvasd tovább →

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.