Hirdetések

HETI Hirdetések

Hirdetések – 2017 05 07 – KR

 

 

 

 

 

 

Evangélium és irodalom – SZÓRA SZÓ – ARANY JÁNOS balladái – Ágnes Asszony

Második alkalom:

Rózsatér 2017 április 23 vasárnap délután 4 óra

Budapest XIX. Jahn Ferenc u. 107

 

 

 

 

 

Arany János balladái – Ágnes Asszony

“Csendesség van. Hallgat a száj,
Csupán a szemek szavaznak,
Oh irgalom atyja, ne hagyj el…”
és Kőmíves Kelemen balladája
“Amit raktak délig, leomlott estére
amit estig raktak, leomlott reggelre.”

(Kőmíves Kelemen)

“Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá… I.Péter 2:5.

 

Miféle falak épülnek, omolnak szüntelen, általunk, bennünk, közöttünk, köröttünk?

 

2017 április 23. vasárnap du. 4 óra

 

A beszélgetős délután gazdája: dr Michna Ottóné Ablonczy Ágnes

 

Dunszt István rajza

 

 

Evangélium és irodalom – SZÓRA SZÓ – ARANY JÁNOS

Evangélium és irodalom

Első alkalom:

Rózsatér 2017 március 26 délután 4 óra

Budapest XIX. Jahn Ferenc u. 107

 

Új, havonkénti beszélgetős alkalom indul, születik valamiképpen azok számára, akik nem csupán éhesek és szomjasak az életünket formálni tudó isteni kijelentésre, hanem szeretnék jobban ismerni, jobban érteni az Istenre és szavára sokféleképpen felelő írók, költők írásait. Mert mind-mind felelnek rá. Ki így, ki úgy.

Arra vállalkoznánk, azokkal, akik ezt szívesen teszik, hogy ismert vagy kevéssé ismert szerzők írásait olvasva, idézve, együtt gondolkodó beszélgetések keretében keressük, felfedezhessük, saját életünk ráfeleléseit, és érezzük annak szívszorító, s egyben szívderítő bizonyosságát, mennyire szükségünk van a minket megigazítani, megeleveníteni tudó isteni szóra, irgalomra, kegyelemre.

A beszélgető kör gazdája: dr Michna Ottóné Ablonczy Ágnes

evirTudom,
nekem kell elindulnom,
hogy te
megérkezhess hozzám.
Elindulok,
indulj el te is,
hetedhét határon át,
vállalva lélekvesztő mélységeit,
vágyva a titkot,
mely ezernyi csodát teremhet,
nekem benned,
benned nekem,
hogy ami bennünk másé,
lehessen,
megszülessen,
és teremjen,
teremjen,
ezernyi titkot,
ezernyi csodát,
hogy fényesedjék,
hogy újjászülethessen lelkünkben,
ez a határtalanul határos,
cifra semmibe vesző,
didergő világ.

Ablonczy Ágnes

              ARANY JÁNOS               arany

                                       1817 – 1882

SZÓRA SZÓ

Evangélium és irodalom

Első alkalom: Rózsatér 2017 március 26 délután 4 óra

200 éve született ARANY JÁNOS, rá emlékezve, az ő írását idézve találkozunk először. Ki ne ismerné Toldi Miklós történetét, ki ne emlékezne a benne szereplőkre? De vajon a meseszerű, lebilincselő történet míves szavai között rejtőző, Istenre felelő  Arany Jánossal, az esendő emberrel találkoztunk? Az ő belső, rejtett bizonyossága, a lelke mélyében fogant, írásait látatlanul is tartó hite, életének írásaiba épülő titkai, érinthetik-e, deríthetik-e szívünket?

SÍR-VERS
Itt nyugszik Arany János szerkesztő
született 1817 március 2-án
Meghalt…

Nincs végezve itt még a cikk,
folytatása következik:
Én-Uram, légy én szerkesztőm,
Új folyamban újrakezdőm.

Gondolkoztunk-e már azon, vajon miért hogy a Toldi trilógia első és harmadik része alig két év alatt született Ilosvay Selymes Péter írása nyomán, míg a középső részt, hiába kezdett bele, csak a halála előtti években tudta megírni, befejezni. Miért? Az is különös, hogy az első (Toldi), és a harmadik rész (Toldi estéje) oldalszámban együtt is feleannyi, mint a történet utóbb írt, időben középső része (Toldi szerelme)?

„Egyéb dolgairól hű Toldi Mikósnak
Nem érzem magamat énekkel adósnak,
Könyvbe’ sem olvastam, nem is tudakoztam;
Csak ez egy munkámmal igazán tartoztam.
DALIÁS IDŐKről, mit még barna hajjal
Kezdtem, s félbe’ hagyék küzdve kórral, bajjal,
Most mikor agg lettem, hajam is fehérül:
Imhol a bús ének TOLDI SZERELMÉLrül.”

(1979)

Mi kell ahhoz, hogy ráébredjünk, hogy értsük, mi miből következik az életünkben, saját lépéseinkből, döntéseinkből, hogy ne másokra mutogassunk, ne mások ránk felelő tetteiben lássuk a dolgok, bajok, nyomorúságok okát? Az Istenre felelő ember élete ott kezdődik, mikor ráébred arra, mit nyerhet az érte megfeszített Krisztus  által, és a vég, hit által az üdv. De vajon közben, miért, hogyan, mi történik velünk? Merjük-e érteni magunkat, merjük-e felfedezni életünkben az értünk-miattunk, következményként születő történések okozóját és okát? Még a megígért- remélt befejezés előtt?

 BARÁTOM, EZÉRT JÖTTÉL? Máté 26:19.

EVANGÉLIZÁCIÓ 2017 március 20-24, hétfő-péntek, este 6 óra

2017 Evangélizáció letölthető plakát

 

 

 

evang 2017-2

Rózsatéri LIFT-ALAP

P r e s b i t é r i u m i  h a t á r o z a t

Közadakozás kérése a gyülekezet tagjai felé

 

2016 december 04.

A PRESBITÉRIUM november 27-i ülésén ismételten, s hosszan tárgyalta a lift kiépítésének lehetőségét. Többségi határozatban mondta ki, hogy a 4 szinten működő liftre feltétlenül szükség van.

A kiépítés megvalósításának első lépéseként a Presbitérium kezdeményezte, hogy árajánlatot kérjünk megfelelő kivitelezőtől. Nagy Béla mérnök presbiterünk ajánlatot kért, az meg is érkezett. Az érkező ajánlat szerint az épületünkhöz illő Schindler 3300-as lift, beépítéssel, összesen 7,5 millió Ft-ba kerülne, ezt ki kell egészítse a liftakna alkalmassá tétele, az elektromos hálózat fejlesztése, azaz összesen kb. 8,5 millió Ft lenne a költség. A cég ajánlatában szerepel, hogy a megrendelést követően, szakaszolásban, összesen 3 hónap alatt tudja a munkálatokat elvégezni.

Természetesen a lift kiépítéséhez szükséges pénzügyi forrás előteremtése a gyülekezet igazi kihívása.

Egy anonimitásban maradni akaró házaspár nemes lelkű, 1 millió Ft-os lifttámogatása okán a Presbitérium úgy határozott, hogy létrehívja a Rózsatéri Lift-Alapot, s tisztelettel és kéréssel fordul az Egyházközséghez tartozó családokhoz, ki-ki gondolja át, milyen mértékben tudna hozzájárulni támogatásához.
Gyülekezetünk erre fordítható tartalékait is figyelembe véve, a további kb. 6 millió Ft-os, közadakozásban szükséges összeget, ha 150 család felvállalná, akkor háztartásonként 40 ezer Ft adományra volna szükség. Ez minden családi költségvetését komolyan megterhelné, s bizonnyal különböző mértékben vagyunk képesek az áldozatot vállalni, de abban bízunk, hogy lesz készség és lehetőség a következő évben ennek előteremtésére.

Kiderült, pályázni is lehet a bekerülés egy részére. Az a reménységünk, hogy talán ez úton is támogatáshoz juthatunk.

Az eddig meghozott áldozat 2017. január 29-ig, 24 háztartás jóvoltából jelentős, a Heti Hirdetésekben olvasható. Köszönjük az elmúlt hét nemes felajánlásait is.

A Presbitérium és gondnokok nevében, Ablonczy Kálmán, lelkész

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.