Ablonczy Dániel 69

Ablonczy Dániel, életének 69. évében, türelemmel, fegyelmezetten viselt, hosszan tartó súlyos betegséget követően február 6-án, rövid szenvedés után .

Rózsatéri gyülekezetünkben nőtt fel. A gyülekezetet alapító lelkész 2. szülött gyermeke volt. Feleségével néhány évvel ezelőtt Hálaadás hetünkön ünnepelték 40. házassági évfordulójukat. Példaadó, önzetlen, rendkívüli áldozatokra is kész életet élt. Rózsatéri lelki örökséggel lett tagja a tatabányai ref. gyülekezet presbitériumának, majd évtizedeken keresztül ugyanott gondnok is volt. 1994-ben, templomunk felszentelésekor megajándékozta gyülekezetünket a jelenleg is használt úrvacsorai edényekkel, ill. a karzat mellvéden található nagy értékű gobelin szőttessel. Felesége, 6 gyermeke, vejei, 13 unokája, 9 testvére, s az egész Ablonczy nagycsalád minden tagja megrendüléssel vette a hírt. Temetésére ezen a héten, Tatabányán, február 13-án, szerdán du. fél 3 órakor kerül sor. Az élő Isten kegyelme legyen támasza az egész családnak.

ablonczy_daniel

Búcsú… (a kép még 2011 decemberben készült)
Foto: Ablonczy Dávid

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nincs még bejegyzés

Komment hozzáadása

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.