Dátum: 2015. April 26.

Zenit záró alkalom

Zenit istentisztelet volt, a nyári időszak előtti záró alkalomként. Teológusok szolgáltak illetve a KGE Lelkészkara dékánja, dr. Zsengellér József volt az igehirdető.

 

zsengeller.jpg.500x500_q85

 

Harangi Évi és Négyesi Gábor házasságkötése 2015 04 25.

Örömteli, áldott esküvőnk volt ma délután.

Harangi Évi és Négyesi Gábor Isten áldását kérve fogadtak örök hűséget!

 

 

Molnár István †85

Szomorú hírünk: életének 85. évében, hosszas korházi tartózkodás, majd gyors leépülést követően csendesen elhunyt Molnár István testvérünk. Szeretettel emlékezünk sok éven át vállalt presbiteri szolgálatára, kedves ünnepi verseire, hűséges jelenlétére. Isten szeretete vigasztalja az özvegyült feleséget, családot. Temetésére április 21-én, szerdán, ¼ 2 órakor kerül sor a kispesti temetőben.

Kanonika vizitáció

Kanonika vizitáció volt a héten, április 14-dikén kedden este, egyházmegyei küldöttek látogatásával, Kiss László lelkész vezetésével.

A vizitáció során az elmúlt, 2014. esztendőért adtunk hálát, a jubiláló, 70 éves gyülekezet közösségi életére, ünnepi alkalmaira, anyagi teherhordozására emlékeztünk.

Kovács Zsigmondné, Papp Julianna †93

Életének 93. esztendejében elhunyt Kovács Zsigmondné, Papp Julianna. Bár élete és szolgálata az elmúlt évtizedekben a Pestszentlőrinc Szemere-telepi gyülekezethez kötötte, sokan ismerték Rózsatéren is. Temetésére ezen a héten, április 29-én, szerdán du. 3 órakor kerül sor a gyülekezet templomához tartozó temetőhelyen.

Gyászistentisztelet – Füle Lajos †90

Szomorú szívvel, de ISTEN végzését elfogadva tudatjuk,
hogy drága szerettünk

F Ü L E L A J O S
2015. április 19-én, 90. évét betöltve visszaadta lelkét teremtőjének. Temetésére 2015. május 2-án 14 órakor került sor a vásárosnaményi temetőben.

FuleLajos_2012karacsony

Életének 90. esztendejét betöltve, rövid kórházi tartózkodást követően, Vásárosnaményban csendesen elhunyt Füle Lajos. Életét, hitét, Krisztust követő példaadó magatartását Rózsatéri gyülekezetünkben nem kell bemutatni. 1949-1994 között közösségünkben eltöltött 45 esztendőnyi idő alatt, többek között 33 esztendőn át tartó, felelős missziói gondnoki szolgálatot is betöltött. A kegyelmes Isten rendkívüli életajándéka volt kedves Lajos bácsi mindannyiunk számára. Verses vallomásainak egyszerűsége, tisztasága, késztetése a teljesebb hitben megélt életre, mindannyiunkra nagy hatással volt. Sírunk a sírókkal, családja tagjaival, és hálásak vagyunk lelkiekben bővelkedő gazdag életútjáért.
Temetésére május 2-án, szombaton délután került sor a vásárosnaményi temetőben. Hála érte, számosan eljöttek Rózsatérről is végtisztességet adni.
„A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust.”

Olvasd tovább →

NYÁRI TÁBOROK – Kispest-Rózsatér – 2015

2015 – NYÁRI TÁBOROK – Kispest-Rózsatér

 

 

 

KISEBB GYERMEKEK HETE – Szabadságforrás

Június 22-27, hétfő-szombat (5 nap)

2.500.-Ft/nap, 12.000.- Ft/5 nap

1-3. osztályosok (7-9 évesek)

NAGYOBB GYERMEKEK HETE – Szabadságforrás

Június 28-július 4, vasárnap-szombat (6 nap)

2.500.- Ft/nap, 14.000.- Ft/6 nap

4-6. osztályosok (10-12 évesek)

GYÜLEKEZETI-TÖBBGENERÁCIÓS HÉT – Tahi

Július 5-10, vasárnap-péntek (5nap)

4.800.- Ft/nap, 24.000.- Ft/5 nap

Kedvezmények

0-3 év (100%), 3-6 év (50%)

Nagycsaládosoknak és nyugdíjasoknak (25%)

IFI HÉT – Szabadságforrás

Július 12-18, vasárnap-szombat (6nap)

2.500.- Ft/nap, 14.000.-Ft/6 nap

Konfirmált fiatalok (13. évtől)

J e l e n t k e z é s

KS iskola – iskolatitkár

Lelkészi Hivatal – 30-960-0431 / paplak@gmail.com

Zenit

Ma este ismét lesz Zenit istentisztelet, a nyári időszak előtti záró alkalomként. Teológusok szolgálnak ill. a KGE Lelkészkara dékánja, dr. Zsengellér József lesz az igehirdető.

Mátraháza családos hétvége 2015

A mátraházi református üdülőben töltötte az elmúlt hétvégét a gyülekezet közel 80 fős, 3 nemzedékes közössége. Hála a közösségért, a lelki épülésért. A gyülekezet a saját anyagi forrásaiból összesen 160 ezer Ft-tal tudta támogatni az ottlétet.

 taborplakatkepek14

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kórushangverseny

E héten, április 2-án, szombaton du. 5 órától Svédországból érkező kórus, ill. a kispesti Gyöngyvirág kórus ad hangversenyt. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel várnak a szervezők.

sved korus

sved korus1

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.