Hónap: March, 2014

Soós Ferencné, Margit néni † 102

Szomorú hírünk továbbá, hogy életének 102. évében, hosszú Istentől megáldott, gazdag életutat követően március 28-án csendesen elhunyt Soós Ferencné Margit néni. Rózsatéri gyülekezetünktől, férjével együtt a kezdetektől tagja volt. Egy esztendővel ezelőtt még 100 szál virággal templomunkban is köszönthette őt a gyülekezet. Hálásak vagyunk Istennek életéért. Megérkezett az örökkévaló országba. Az Úr adta őt, az Úr vette magához. Áldott legyen az ő neve. Temetésén elhangzottakat az alábbiakban olvashatjuk.

 

TEMETÉS

Soós Ferencné, Margit néni
(1913-2014, 101 év)
2 Kor 4,6-5,1
Énekek: 90,1 / 422,1 / 421,1

Fohász
Ének
Igeolvasás, igehirdetés
Ének
Imádság, Mi Atyánk
Hitvallás
Ének
Áldás Olvasd tovább →

Rózsatérről indult lelkészek találkozója – Rózsatér 70 éves

DSC_9270 Olvasd tovább →

Börzsey Andorné † 83

Életének 83. évében hosszú súlyos betegség után, március 19-én hunyt el Börzsey  Andorné testvérünk. 2012-ben került idősotthonunkba Wanda néni, köszönjük a munkatársak gondozói szeretetét, amellyel súlyos állapotában is szeretettel vették körül.
Isten élő Lelke támogassa a gyászban lévőket. Temetésére április 9-én, 1 órakor lesz az óbudai temetőben.

dr. Molnár Andrásné, Kovács Marianna † 79

Március 16-án, élete 79 évében elhunyt dr. Molnár Andrásné sz. Kovács Marianna. Felnőttként konfirmált testvérünk dr. Molnár Marianna édesanyját gyászolja az elhunytban. Isten élő Lelke támogassa a gyászban lévő családot. A hamvasztás utáni búcsúztatásra március 31-én, hétfőn de. 11 órakor a Fiumei úti temetőben kerül sor.

Ragyogtak, mint a csillagok – március – Rózsatér 70 éves

 Dr. Michna Ottóné,  Ágnes sorozata

Azok között, akik hetven esztendővel ezelőtt Isten színe előtt állva összefogtak, hogy Kispesten új református  születhessen, voltak ifjak is, vének is, s mert életünk ideje véges, ezek az ifjak közben megöregedtek, vagy a náluk vénebbekkel együtt rég megérkeztek oda, ahová egy életen át igyekeztek…
 Azoknak, akik az ő örökükbe léptek, nemcsak szabad, hanem isteni végzés szerint is fontos rájuk emlékezni, kik ragyogtak, mint a csillagok… Akik azokban a vészterhes, nehéz  évtizedekben, mikor a hívek számára minden veszni látszott, szívükbe fogadták, s mindvégig őrizték az Istentől kapott világosságot. „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket.” (Zsid. 13:7.)
 Hadd jelenjen meg itt, a  Rózsatéri Gyülekezet oldalán havonta egy-egy csillag, mely e közösségben kapta, s adta fényét, mely nem kihunyt, csak azóta már nem itt, hanem odaát ragyoghat, az égiek színe előtt, együtt a többiekkel, kiknek neve Isten könyvébe van bejegyezve. És mert ennek a gyülekezetnek első pásztora mindazt, amire hálás szívvel emlékezett, azt le is írta, így az ő szavaival idézhetjük azok emlékét, hónapról hónapra, akik az utánuk következők számára példát adva, istenadta fényt hordoztak szívükben…

Március

VÁNDOR (MICHNA) GYULA

Kispest 1929 március 20 – 1998 augusztus 13. Piliscsaba

gyuszik

    Nem mindenki tudja, s főként azok nem, kik később csatlakoztak a gyülekezethez, hogy a születési anyakönyvbe Michna Gyula, László, Ferenc néven jegyezték be. Krisztusnak olyan követője volt, aki nevében is az akart lenni, amire elköteleződött, amit élni vágyott megtérése után. Hiába szerette volna, a Michna család többi tagja, a szülei és a testvérei nem kívántak nevet változtatni, ezért 1955-ös házasságkötésük előtt, csupán önmaga, és kis családja számára vette fel a Vándor nevet. Ének is született benne erről:

„Vándor vagyok, nem ez az én hazám.
Az én Atyám egy más hazába vár.
Ott készített csodás helyet nekem,
hogy gyermeke vele legyen.
Míg itt leszek, mint vándor idegen,
járom utam e földön idelenn…”

  Hogyan, mikor lett gyülekezeti taggá, elkötelezett szolgatárssá, másokat felelősen vállaló, hordozó és tartó oszloppá ebben a gyülekezetben Vándor Gyula? Hadd idézzem a legilletékesebbet, lelkipásztorát, Ablonczy Dánielt:

„Még 1948 telén idekerül egy kisebb hívő csoport a szomszéd Szabó telepi egyházból. Onnan elküldik őket s hozzánk kéredzkednek. Ők maguk ugyan hamarosan tovább kerülnek innen, de itteni rövid tartózkodásuk fiúk megtérést hozza, s később ezeken át is, még újabbak megtérését készíti elő Isten. Ekkor tér meg Pálóczy Károly, Bartha József és Bartha Sándor, majd nyomukban Michna Gyuszi és Czégel Sándor is. Legyen érte áldott Isten szent neve!” (A gyülekezet története) Olvasd tovább →

MÁTRAHÁZA – Gyülekezeti-családi-ifjúsági közösségi hétvége – 2014 április 04-06

MÁTRAHÁZA 

2014 április 04-06
Gyülekezeti-családi-ifjúsági közösségi hétvége

 

Tudnivalók

  • A konferencia díja, teljes ellátással, 2-5 ágyas szobákban való elhelyezéssel: 11.500.- Ft, ebből a gyülekezet 3.500.- Ft térítést vállal, azaz a tényleges költség: 8.000.– Ft/fő. A fiatalok (un. tetőtéri, sokágyas szobákban lesz az elhelyezésük) díja: 5.500.- Ft/fő. 3 év alatt térítésmentes, 3-14 év között 50 %-os a térítésí díj, azaz 4.000.-Ft/fő fizetendő. 

Az együttlét április 04-én, péntek este (18.00) vacsorával kezdődik, vasárnap ebéddel (12.30) fejeződik be. Az utazásról mindenki maga gondoskodik, személyautóval utazókhoz be lehet kéredzkedni. Részletes programot a jelentkezők kézhez kapnak. Kérjük a pontos feliratkozást, gondoljuk át a jelentkezést, legyünk fegyelmezettek, ha feliratkoztunk, ne húzzuk ki a nevünket, fizessük be az ELŐLEGET (2.000.- Ft/fő).névtelen

A HÉTVÉGÉT minden korosztálynak szívesen ajánlom, kisgyermekes családoknak is, a csendes környezet, a jó levegő, a gazdag kirándulási lehetőség, a kis és nagy közösségben, áhítatokban és játékokkal eltöltött idő, testben és lélekben felüdít mindannyiunkat. Az üdülő 80 személy befogadására alkalmas, örömünk lenne, ha teljesen megtöltenénk. A részvételi szándékot a jelentkezések sorrendjében tudjuk elfogadni.

  • A hétvége alaptémája: „KAPCSOLATAMBULANCIA” . Vendégünk lesz Fodorné Ablonczy Margit lelkész-családterápeuta.

További tudnivalók felől érdeklődni lehet a  30 9600431-es mobil számon, ill. a paplak@gmail.com címen.

Szeretettel hívunk, várunk mindenkit.

                                                                                  Ablonczy Kálmán, lelkész

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.