Dátum: 2013. September 3.

Berecz Albert és Matéz Zsanett házasságkötése 2013.szeptember 7.

Berecz Albert és Matéz Zsanett házasságkötése 2013.szeptember 7-én templomunkban. Az ifjú párra Isten áldását kérjük.

 

 

 

Verpeléti Antalné, sz. Czelder Zsuzsanna †88

Rózsatéri gyülekezetünk első nemzedékéhez tartozó kedves testvérünk, Verpeléti Antalné, sz. Czelder Zsuzsanna, életének 88. esztendejében, mint a gyászjelentésben olvassuk, hazatért megváltó Urához. A búcsúvételi istentiszteletre ezen a héten, pénteken, du. fél 2 órakor kerül sor a kispesti temetőben. Elhunyt testvérünket az elmúlt években, testi erőtlenségek hordozása miatt már nem láthattuk a gyülekezetben, de sok évtizeden keresztül, gyermekeivel együtt itt élt velünk, hűséges tagja volt a közösségnek, s amíg tehette szeretettel szolgált is közöttünk.

TEMETÉS

2013 augusztus 30 – Kispest

VERPELÉTI ANTALNÉ, sz. CZELDER ZSUZSANNA (1925-2013, 88 év)

 

Énekek

        Ravatalozóban

„Életem Jézus egyedül te töltsd be…”
„Egyetlen forrása minden kegynek…” (család és akik velük szívesen énekelnek…)
„Jézus, vezesd gyermeked…”

        Sírnál

„Hadd menjek Istenem…”
„Fenn a mennyben az Úr minden győztesnek ád…”
„Egyedüli reményem…”


Textus: Zsoltárok 73,23-28

„Elnémul egyszer énekem, / A húr elpattan, jő az éj, / De, ó gyönyör, a mennybe fenn, / Majd lelkem új életre kél /…
Majd szétomol e porhüvely, / Mikor vagy hol, még nem tudom, / De vár a mennybe már a hely, / Mert készen tartja Jézusom /…
Majd tán egy csöndes estenen, / Hallom az édes szózatot: / Pihenni térhetsz gyermekem, / És Jézusod megláthatod /…
Addig csak várok csöndesen, / Mécsembe öntök új olajt, / S ha ajtót nyit az Úr nekem, / Lelkem ujjongva száll be rajt./…
S szólok: ez Jézus tette mind, / Ingyen kegyelme üdvözít, / S szólok ezt Jézus tette mind, / Ingyen kegyelme üdvözít.”
 

Verpeléti Antalné, Czelder Zsuzsannától, földi életútjától búcsúzó kedves család, gyülekezet!

A Szentírásból olvasott versek után, amely bizonnyal sokszor ott volt Zsuzsa néni szeme előtt, egy olyan éneknek a sorait idéztem, amelyet ő maga is jól ismert, s énekelt szívvel, lélekkel, hittel.

Ige és ének. Szentlélektől ihletett, személyes vallomásban gazdag bibliai bizonyság, és ráfelelő, megérintett szívvel adott válasz énekes versekben. Hiteles, tartalmas és szép összetartozásban. Ige és ének.

Zsuzsa néni életútjának – mondhatjuk – igazi nagy tartóoszlopai. E kettőnek az erősségei vitték és hordozták, születéstől testi elmúlásig, át az egész életúton, minden örömben és minden bánatban, minden magaslaton és minden mélységben

88 évet tarthatott az az fizikai életút, amely Isten örök végzése szerint már születése előtt is ott volt Isten titokzatos szívében, a mennyek világában, s amelyet úgy vigyázott, úgy támogatott és úgy terhelt meg sokoldalúan, égi bölcsességgel az Örökkévaló Isten, hogy annak nem lehetett más a lezáródást követő sorsalakulása, mint Isten dicsőséges országa.

Amiképpen a meghatározó dolgok az életünkben nem tőlünk vannak, s mennyi minden felől valóban nem mi döntünk, hasonlóképpen annak vigyázása is, amit Isten szeretete eleve elhatározott, ez sem rajtunk múlik. Olvasd tovább →

Sápi Gézáné, sz. Véder Julianna †86

Életének 86. évében, rövid, súlyos állapotot követően hunyt el augusztus 6-án, id. Sápi Gézáné, sz. Véder Julianna testvérünk. Temetésére ugyancsak az elmúlt héten, pénteken délben, a kispesti temetőben került sor. Egyik kedves unokája, Róbert, néhány évvel ezelőtt fejezte be tanulmányait iskolánkban.

Szántó László Zoltánné, sz. Harcsa Mária †69

Szántó László Zoltánné, sz. Harcsa Mária, hosszú súlyos betegséget követően, életének 69. évében augusztus 8-án elhunyt. Temetésére az elmúlt héten, csütörtökön került sor, a IX. ker.-i Haller u-i r.k. templomban, annak urnatemetőjében. A gyászoló nagycsalád tagjai között két unoka, KS iskolánk növendéke.

Horváthné, sz. Dömötör Sarolta †92

Simeon Otthonunk gyászol. Életének 92. évében, rövid szenvedés után, augusztus 9-én, kórházi tartózkodás közben halt meg Horváthné Dömötör Sarolta testvérünk.

Olykor a gyülekezetben is találkozhattunk vele, kedves, csendes, visszahúzódó, fegyelmezett asszony volt, Isten igéjére mindig nyitott, hitben élt, és hitben érte őt a halál. 

Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.