Legújabb képeink

  • Emlékezés a Rózsatéri gyülekezet alapító lelkésze, Ablonczy Dánielre

Legfrissebb bejegyzések

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Ez az én fiam, akit kiválasztottam…”
( Lk 9,28–36)

28 E beszédek után mintegy nyolc nappal Jézus maga mellé vette Pétert, Jánost meg Jakabot, és felment a hegyre imádkozni. 29 Imádkozás közben arca elváltozott, és ruhája fehéren tündöklött. 30 És íme, két férfi beszélt vele: Mózes és Illés, 31 akik dicsőségben megjelenve, élete végéről beszéltek, amelynek Jeruzsálemben kell beteljesednie. 32 Pétert és társait pedig elnyomta az álom.

Rózsater 70 éves – összes esemény

70 év igehirdetéseiből

Ablonczy Ágnes: Ragyognak, mint a csillagok

Dietrich Bonhoeffer azt írta egyik hitvalló tanulmányában, hogy az egyház „a jelen levő Krisztus helye a világban.” Visszafelé tekintve egyértelműnek látszik, hogy Rózsatér egykor olyan hellyé lenni készülődött, ahol Krisztus jelen akart lenni. Hisz ahol Ő Szentlelke által jelen akar lenni, ott ébreszti azokat, akiket felelőssé tesz a többiekért. E kis kötet azok emlékét idézi, akik Rózsatér születésekor itt éltek, akiket Isten lelke ébresztett, felelőssé tett. Akiket halandó világunkban mi holtaknak nevezünk, pedig tudjuk, ők azok, akik már megérkeztek abba az örökkön-örökké való országba, ahova mind igyekszünk. Éltető, lelküket betöltő, azon átragyogó isteni fényt, tüzet, erőt nyertek, amiről hitük ma is, holtuk után is beszél…

RSS Tallózás a Parókia Portál legfrissebb híreiből

  • Konferencia a gyülekezetek megújulásáért 2020. February 20.
    Sokat beszélünk gyülekezetplántálásról, ugyanakkor hazánkban nagyon sok gyülekezet megújulásért kiált. A Vitamin konferencia ebben szeretne segítséget adni.

Otthonunk ízei 75 év 75 recept

„Mitől finom a finom? Mitől rózsatéri a rózsatéri? Mitől finom a rózsatéri a rózsatérinek? Végső soron egyszerű a válasz. Igaz szeretet legyen már a recept ajánlásában, a készítésben, a tálalásban, s (nem) utolsósorban fogyasztást követő méltató dicséretben. Ettől lesz finom a finom, és finom a rózsatéri a rózsatérinek. Valóban? Ki kell próbálni!” Ablonczy Kálmán

Szeretetet kívánok én – Ablonczy Dániel könyve

ablonczy daniel-egyszer-s-mindenkorra „Hóseás azt vállalta, hogy a Szentlélek szája, pennája legyen. A szerzőség mégis megilleti Hóseást, hiszen próféciái saját életfáján virágoznak ki, és érnek meg. Márpedig a fa is azáltal él, hogy gyökereivel megkapaszkodik a föld rétegeiben, levelein és gyökérzetén át magába szívja a nap, a levegő és a föld tápanyagát, erőit. Így érlel a fa gyümölcsöt, s azt mondjuk, hogy ami rajta terem, az ő gyümölcse.” (18.oldal)
Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.