Rózsatéri Istentiszteletek videói 2020

Legfrissebb bejegyzések

Rózsater 70 éves – összes esemény

70 év igehirdetéseiből

Ablonczy Ágnes: Ragyognak, mint a csillagok

Dietrich Bonhoeffer azt írta egyik hitvalló tanulmányában, hogy az egyház „a jelen levő Krisztus helye a világban.” Visszafelé tekintve egyértelműnek látszik, hogy Rózsatér egykor olyan hellyé lenni készülődött, ahol Krisztus jelen akart lenni. Hisz ahol Ő Szentlelke által jelen akar lenni, ott ébreszti azokat, akiket felelőssé tesz a többiekért. E kis kötet azok emlékét idézi, akik Rózsatér születésekor itt éltek, akiket Isten lelke ébresztett, felelőssé tett. Akiket halandó világunkban mi holtaknak nevezünk, pedig tudjuk, ők azok, akik már megérkeztek abba az örökkön-örökké való országba, ahova mind igyekszünk. Éltető, lelküket betöltő, azon átragyogó isteni fényt, tüzet, erőt nyertek, amiről hitük ma is, holtuk után is beszél…

RSS Tallózás a Parókia Portál legfrissebb híreiből

  • Alkotva tanulni 2020. October 29.
    Közösségi alkotóműhelyek létesülnek hat református iskolában, hogy a diákok megtapasztalhassák az alkotva tanulás élményét, a tanárok pedig saját, református alkotópedagógiai tananyagokat fejleszthessenek.

Otthonunk ízei 75 év 75 recept

„Mitől finom a finom? Mitől rózsatéri a rózsatéri? Mitől finom a rózsatéri a rózsatérinek? Végső soron egyszerű a válasz. Igaz szeretet legyen már a recept ajánlásában, a készítésben, a tálalásban, s (nem) utolsósorban fogyasztást követő méltató dicséretben. Ettől lesz finom a finom, és finom a rózsatéri a rózsatérinek. Valóban? Ki kell próbálni!” Ablonczy Kálmán

Szeretetet kívánok én – Ablonczy Dániel könyve

ablonczy daniel-egyszer-s-mindenkorra „Hóseás azt vállalta, hogy a Szentlélek szája, pennája legyen. A szerzőség mégis megilleti Hóseást, hiszen próféciái saját életfáján virágoznak ki, és érnek meg. Márpedig a fa is azáltal él, hogy gyökereivel megkapaszkodik a föld rétegeiben, levelein és gyökérzetén át magába szívja a nap, a levegő és a föld tápanyagát, erőit. Így érlel a fa gyümölcsöt, s azt mondjuk, hogy ami rajta terem, az ő gyümölcse.” (18.oldal)
Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.