Legújabb képeink

  • A svájci Gospelmoods kórus vendégszereplése Kispest Rózsatéren. Videó

Aktuális Heti Üzenet – Ablonczy Kálmán lelkipásztortól

 
“A MA GONDOLATAI A HOLNAP CSELEKEDETEI.”
 
(M. Lucado – Ahogy szeretni érdemes – részlet)

RSS Tallózás a Parókia Portál legfrissebb híreiből

  • Évfordulós merengések 2018. June 24.
    „Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől a világ végezetéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja."

Rózsater 70 éves – összes esemény

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„A pap pedig végezze el az engesztelést érte, és akkor tiszta lesz.”
(3Móz 12)

1 Azután így beszélt Mózeshez az Úr: 2 Mondd meg Izráel fiainak: Ha egy asszony teherbe esik, és fiút szül, tisztátalan lesz hét napig, ugyanolyan tisztátalan, mint a havi tisztulása idején. 3 A nyolcadik napon metéljék körül a fiú szeméremteste bőrét. 4 Még harminchárom napig maradjon otthon az anya, míg megtisztul a vértől.

Szeretetet kívánok én – Ablonczy Dániel könyve

ablonczy daniel-egyszer-s-mindenkorra „Hóseás azt vállalta, hogy a Szentlélek szája, pennája legyen. A szerzőség mégis megilleti Hóseást, hiszen próféciái saját életfáján virágoznak ki, és érnek meg. Márpedig a fa is azáltal él, hogy gyökereivel megkapaszkodik a föld rétegeiben, levelein és gyökérzetén át magába szívja a nap, a levegő és a föld tápanyagát, erőit. Így érlel a fa gyümölcsöt, s azt mondjuk, hogy ami rajta terem, az ő gyümölcse.” (18.oldal)

70 év igehirdetéseiből

RSS Hírek a Református.hu portálról

  • Az imádság az ökumené oxigénje 2018. June 23.
    Genfben tanácskozott az Egyházak Világtanácsának (EVT) központi bizottsága. Az ülésen tiszteletét tette a pápa is, és a konstantinápolyi pátriárkával együtt hitet tett a keresztyén egység mellett.
Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.