Legújabb képeink

Aktuális Heti Üzenet – Ablonczy Kálmán lelkipásztortól

 
“A MA GONDOLATAI A HOLNAP CSELEKEDETEI.”
 
(M. Lucado – Ahogy szeretni érdemes – részlet)

RSS Tallózás a Parókia Portál legfrissebb híreiből

  • Krisztushoz kötődnek 2019. July 21.
    Megtapasztalni, mit jelent Jézussal lenni a természet nyújtotta szabadságban, majd a hétköznapokban megélni a keresztyén hitet – fogalmazza meg célként a fiatalokat százhetvenöt éve összegyűjtő szervezet. Kalandot, élményeket, szeretetteljes közösséget adnak az online világban felnövő nemzedéknek.

Rózsater 70 éves – összes esemény

Napi ige a református Bibliaolvasó Kalauz alapján

„Abban az időben nem volt király Izráelben: mindenki azt csinálta, amit jónak látott”
(Bír 21)

1 Az izráeli férfiak így esküdtek meg még Micpában: Senki se adja közülünk benjáminihoz feleségül a leányát! 2 Majd ismét elment a nép Bételbe, és ott ültek estig az Isten színe előtt, fennhangon sírva és zokogva, 3 és azt mondták: Ó, Uram, Izráel Istene! Miért is történt ez Izráelben? Miért hiányzik ma egy törzs Izráelből? 4 Másnap korán fölkelt a nép, oltárt építettek ott, és égőáldozatokat meg békeáldozatokat mutattak be. 5 Akkor ezt mondták Izráel fiai: Van-e valaki, aki nem jött el Izráel törzsei közül az Úrhoz a gyülekezetbe? Mert az az erős eskü hangzott el, hogy aki nem jön el az Úrhoz Micpába, halállal lakoljon. 6 Izráel fiai ugyanis megszánták testvérüket, Benjámint, és azt mondták: Kivágatott ma egy törzs Izráelből! 7 Honnan szerezzünk feleséget a megmaradtaknak? Hiszen mi megesküdtünk az Úrra, hogy nem adjuk hozzájuk leányainkat feleségül. 8 Ezért kérdezték: Van-e valaki Izráel törzsei közül, aki nem jött el az Úrhoz Micpába? És kiderült, hogy Jábés-Gileádból nem jött el senki a gyülekezet táborába.

Szeretetet kívánok én – Ablonczy Dániel könyve

ablonczy daniel-egyszer-s-mindenkorra „Hóseás azt vállalta, hogy a Szentlélek szája, pennája legyen. A szerzőség mégis megilleti Hóseást, hiszen próféciái saját életfáján virágoznak ki, és érnek meg. Márpedig a fa is azáltal él, hogy gyökereivel megkapaszkodik a föld rétegeiben, levelein és gyökérzetén át magába szívja a nap, a levegő és a föld tápanyagát, erőit. Így érlel a fa gyümölcsöt, s azt mondjuk, hogy ami rajta terem, az ő gyümölcse.” (18.oldal)

70 év igehirdetéseiből

RSS Hírek a Református.hu portálról

  • A mi felelősségünk 2019. July 21.
    Egyre több a református ökogyülekezet, amelyek kiemelt témaként foglalkoznak a teremtésvédelemmel. A valódi és egyre sürgetőbb változáshoz gondolkodásmódot kell váltania a civilizációnknak, amelynek megvalósításában az oktatás kaphat kulcsszerepet.
Copyright ©2011 Kispest-Rózsatér Református Egyházközség | A családbarát közösség.